menu

BC Brogilo

Informatie BC Brogilo

Adres van BC Brogilo: 't Dijckhuis, Dijckpotingen 10, 3237 AK Vierpolders.
Telefoon van 't Dijckhuis: 0181-471328
Aantal leden: 90

Contact informatie

Het e-mail adres voor algemene informatie is:  
Bestuur per 4 november 2015
Voorzitter:
bank:IBAN NL19INGB0004314432 (ING nr. 4314432)
t.n.v. BC Brogilo Rozenburg
Leden:
 Jack Schouten
Gemma van Muijen
Bouwina Breston
Wilt u zich aanmelden als nieuw lid van BC Brogilo, dan kunt u zich via een inschrijfformulier opgeven:
Het formulier is te downloaden in twee vormen:
  1. PDF-formaat druk dit formulier af, vul het in en stuur het per post op.
  2. MS Word document na downloaden: vul het met MS Word in en verstuur dit als bijlage per e-mail naar de secretaris.
Of neem contact op met Hans Breijs, zie boven.
De contributie bedraagt €67,50 per jaar (incl. bijdrage aan de NBB).
Als u lid van 2 of 3 clubs bent: € 57,00 resp. € 53,00 per jaar.
Bij opzegging van het lidmaatschap vòòr 1 december: u bent dan de helft van de contributie verschuldigd.
Na 1 december: de volledige contributie.

Wedstrijdcommissie
Jack Schouten (voorzitter)
Arnold Wilson
Aad Oskam
Rob Vonk

Evenementencommissie
Henny de Deken
Marjan de Sterke
Riet van Leeuwen
Ina Blaauw