menu

BC Brogilo

Thuisbridge competitie

Indeling sessie 6

A-lijn:
A1: Tineke en Teun
A2: Arnold en Erica
A3: Leen en Kees
A4: Yvonne en Martin
A5: Anneke en Piet
A6: Ria en Wim
A7: Joke en Liesbeth
A8: Dorothe en Cor
A9: Klaas en Magda
A10: Cees en Manja
A11: André en Gemma
A12: Lenie en Riet
A13: Jack en Hans
A14: Joyce en Inge
(14 paren)

B-lijn:
B1: Jan en Han
B2: Riet en Joke
B3: Henny en Rein
B4: Gerda en Dick
B5: Wil en Cok
B6: Lenny en Woet
B7: Raymonde en Rob
B8: Dorrie en Hennie
B9: Corry en Frans
B10: Piet en Henry
B11: Marjan en Ina
B12: Marianne en Diny
B14: Gemma en Tine
(13 paren)