menu

BC Brogilo

Een beetje statistiek over het schudden van een spel kaarten.


Met behulp van een schudprogramma (bv. Big Deal) worden de spellen willekeurig over de 4 handen verdeeld. Je kan wiskundig berekenen hoe groot de kans is op bepaalde handverdelingen. De kans op een 4-4-3-2 verdeling is aanmerkelijk groter dan op bijvoorbeeld een 4-4-4-1 verdeling. De frequenties waarmee de verschillende handen theoretisch voorkomen is hieronder weergegeven:
4432: 21.55%5332: 15.52%5431: 12.93% 5422 :10.58%
4333: 10.54%6322: 5.64%6421: 4.70% 6331 : 3.45%
5521: 3.17%4441: 2.99%7321: 1.88%6430: 1.33%
5440: 1.24% 

De overige verdelingen komen in minder dan 1% voor.
Anders gezegd: je mag verwachten dat je gemiddeld bijna de helft van de gedeelde spellen (47,61%) een vlakke verdeling hebt (4443, 4432 of 5322). Je kan daarentegen ook verwachten dat je in bijna 35,7% van de handen een singleton of een renonce hebt (dat zijn gem. 8 à 9 spellen per avond).

Vanaf begin december 2013 heeft BC Brogilo een dupliceermachine en de spellen worden met Big Deal aangemaakt.
De verdeling van de spellen die daarmee zijn gespeeld is als volgt: (NB: handgeschudde spellen staan hier niet bij)

Aantal handen t/m 28-09-2021 = 36856:
verdelingAantal%% theo-
retisch
4432796721.6221.55
5332566215.3615.52
5431469312.7312.93
5422400510.8710.58
4333382510.3810.54
632221145.745.64
642117164.664.7
633112723.453.45
552111813.203.17
444111022.992.99
73217372.001.88
64304781.301.33
54404371.191.24
55303310.898 
65112470.670 
65202300.624 
72222230.605 
74201320.358 
74111310.355 
7330970.263 
8221710.193 
7510480.130 
8311420.114 
8320390.106 
6610320.087 
8410220.060 
9220100.027 
921160.016 
850030.008 
940010.003 
760010.003 
931010.003 
renonces18625.05
een of meer singletons1130130.66
een of meer doubletons2409365.37
zeskaarten 608916.52
zevenkaarten 13693.71
achtkaarten 1770.48
negenkaarten 180.05

Hier is te zien dat de spellen goed "geschud" zijn en is de afwijking van de theorie klein.
Toch wordt er soms gemopperd op de "computerspellen". Om hier antwoord op te geven is het goed om de spelregels van de NBB er even op na te slaan. In artikel 6, lid A is opgenomen dat vóór het spelen elk spel grondig moet worden geschud. In artikel 5, lid D staat: "... mag het resultaat (van het spelen) niet gehandhaafd worden als de kaarten zijn gegeven met een voorgesorteerd spel kaarten zonder dat het geschud is". Daarbij is een voetnoot opgenomen die een definitie geeft van een voorgesorteerd spel kaarten: een spel kaarten dat niet willekeurig is verdeeld ten opzichte van de vorige verdeling.

Er zijn 2 elementen in dit artikel, die de aandacht behoeven.
Dat zijn het grondig schudden en de willekeurigheid van de verdeling voordat het geven plaatsvindt. Anders gezegd: er mag alleen een schudmethode worden gebruikt die geheel op toeval berust. De achtergrond hiervan is duidelijk: ieder spel bij het bridgen moet een "echt nieuw spel" zijn. De spelregels schrijven dus voor dat de kaarten volstrekt willekeurig worden verdeeld. Zoals hierboven is aangetoond, benaderd het resultaat van het schudprogramma dat we nu gebruiken zeer dicht de "willekeurige" spelverdeling. Het gemopper van sommigen wordt waarschijnlijk beïnvloed door het feit dat handgeschudde spellen meer afwijken van de theoretisch verwachte verdeling. Feit is dat het schudden met de hand, wat we in het verleden altijd deden, vaak "slecht" gebeurde. In artikelen die daarover verschenen zijn, wordt wel eens de ideale manier van schudden beschreven: na afloop van de speelronde dienen alle kaarten goed geschud te worden en vervolgens moet bij het begin van een speelronde hetzelfde spel nog minimaal 7 keer "gewassen" worden. In de praktijk gebeurt dat niet, waardoor er geen volstrekt willekeurige handverdeling ontstaat. Over het algemeen zullen de verdelingen van handgeschudde spellen vlakker zijn dan van "goed"geschudde spellen. Het bewijs hiervoor is moeilijk te leveren omdat we geen verdeling hebben bijgehouden van de handgeschudde spellen.
Ad Cosijn, lid van het bondsbureau van de NBB, heeft wel eens een keer in een seizoen de handgeschudde spellen bijgehouden en geïnventariseerd: hij kwam op basis van 632 spellen op bijna 53% vlakke verdelingen (4333, 4432 of 5322 verdeling). Dat is dus ruim 5 procent hoger dan bij een volstrekt willekeurige kaartverdeling verwacht mag worden. Het ligt voor de hand dat ook bij ons in het verleden vlakke verdelingen te vaak voorkwamen. Als dat zo is, dan is het gevoel juist dat met de introductie van met de computer geschudde spellen er wat vaker extremere verdelingen voorkomen. Nog even ter illustratie: als de kans dat je een hand met een singleton of renonce hebt al bijna 36 % is, dan is de kans dat er in één spel (alle 4 handen dus) een hand met een singleton of renonce voorkomt logischerwijs aanmerkelijk groter. In de praktijk is het zo dat er gemiddeld in ruim 16 van de 24 spellen die op een avond gespeeld worden wel één singleton of renonce voorkomt. Voor sommigen is het dus even wennen geweest, die computerspellen! Maar uit het bovenstaande blijkt dat we nu eigenlijk nu pas met "goed" geschudde spellen spelen. We hopen van harte dat de spelvreugde hierdoor alleen maar toeneemt. En als de verdeling toch een keer vreselijk tegenzit, bedenk dan maar als troost, dat bij alle andere paren de verdeling precies hetzelfde is!