menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.21 d.d. 26-04-2022


Paar B1: Lenny en Woet: 41.67% (14)
B2 21.43% (1-4)
Anneke en Duty
64.3%  *z2Sch +1
0.0%  *z2SA C
14.3%  *z2Rt -1
7.1%  *n2SA -3
B6 53.57% (5-8)
Piet en Henry
21.4%  *w4H -1
85.7%  n4H +1
35.7%  n4H +2
71.4%  *o3K C
B14 44.64% (9-12)
Ria en Gerti
35.7%  *w4Sch +1
7.1%  n4H C
57.1%  Pas
78.6%  n3Rt +2
B12 50.00% (13-16)
Willem en Marianne
85.7%  o1Sch C
28.6%  o3H-Dbl-1
85.7%  *n4Sch +1
0.0%  o4H C
B4 39.29% (17-20)
Tine en Iet
21.4%  n4Sch +1
14.3%  *o4Sch +1
42.9%  z2SA +1
78.6%  n4Sch -1
B10 41.07% (21-24)
Henny en Han
14.3%  o4Sch +1
78.6%  o4H -2
35.7%  *z2SA +1
35.7%  *n2Sch -1
Gespeeld: 11x, 35.05%; tegengespeeld: 12x, 46.43%
 
Paar B2: Anneke en Duty: 62.20% (1)
B1 78.57% (1-4)
Lenny en Woet
35.7%  z2Sch +1
100.0%  z2SA C
85.7%  z2Rt -1
92.9%  n2SA -3
B15 53.57% (5-8)
Truus en Cees
78.6%  o4H -1
50.0%  *n4H +2
28.6%  *n4H C
57.1%  o1SA C
B9 62.50% (9-12)
Jannie en Gemma
64.3%  w4Sch +1
14.3%  *n3H C
100.0%  *z2K +1
71.4%  *z3SA +1
B11 50.00% (13-16)
Henk en Rob
85.7%  z2K -2
21.4%  z2Sch +2
78.6%  n4Sch -1
14.3%  *w4Sch -1
B13 69.64% (17-20)
Hilda en Meriamme
71.4%  n4Sch C
71.4%  *o4Sch +2
57.1%  z2SA C
78.6%  n4Sch -1
B3 58.93% (21-24)
Marjan en Ina
64.3%  o4Sch C
78.6%  o4H -2
14.3%  *z2SA C
78.6%  o1SA -2
Gespeeld: 8x, 45.54%; tegengespeeld: 16x, 70.54%
 
Paar B3: Marjan en Ina: 55.06% (4)
B16 67.86% (1-4)
Corry en Frans
64.3%  *z2Sch +1
85.7%  *z4Sch C
42.9%  o3SA -1
78.6%  *z3K +1
B4 69.64% (5-8)
Tine en Iet
28.6%  w4H C
92.9%  *n4H +3
100.0%  *z6K C
57.1%  w1SA C
B8 66.07% (9-12)
Anja en Joke
64.3%  w4Sch +1
57.1%  *n3H +2
42.9%  Pas
100.0%  *z3SA +3
B6 53.57% (13-16)
Piet en Henry
42.9%  w2SA +1
78.6%  *z3Sch +1
21.4%  *z3SA -1
71.4%  o2SA +2
B12 32.14% (17-20)
Willem en Marianne
28.6%  *n4Sch C
28.6%  o4Sch +2
71.4%  *z2SA +2
0.0%  *n4Sch -2
B2 41.07% (21-24)
Anneke en Duty
35.7%  *o4Sch C
21.4%  *o4H -2
85.7%  z2SA C
21.4%  *o1SA -2
Gespeeld: 15x, 57.14%; tegengespeeld: 8x, 52.69%
 
Paar B4: Tine en Iet: 60.42% (2)
B15 58.93% (1-4)
Truus en Cees
64.3%  *o2K -1
71.4%  z3Sch +1
57.1%  *o2K -1
42.9%  z2K +1
B3 30.36% (5-8)
Marjan en Ina
71.4%  *w4H C
7.1%  n4H +3
0.0%  z6K C
42.9%  *w1SA C
B13 60.71% (9-12)
Hilda en Meriamme
85.7%  *w4Sch +3
42.9%  n3H +2
57.1%  Pas
57.1%  z2SA +2
B5 92.86% (13-16)
Raymonde en Rob
100.0%  w2K -2
100.0%  o4H-Dbl-2
71.4%  *n4Sch C
100.0%  o4H -3
B1 60.71% (17-20)
Lenny en Woet
78.6%  *n4Sch +1
85.7%  o4Sch +1
57.1%  *z2SA +1
21.4%  *n4Sch -1
B7 58.93% (21-24)
Riet en Ina
64.3%  o4Sch C
7.1%  *n3Sch -1
85.7%  *z3SA C
78.6%  o2H -2
Gespeeld: 11x, 58.43%; tegengespeeld: 12x, 62.50%
 
Paar B5: Raymonde en Rob: 44.35% (12)
B8 39.29% (1-4)
Anja en Joke
64.3%  *o3K -1
14.3%  z4Sch C
21.4%  *w3SA -2
57.1%  z2K C
B10 50.00% (5-8)
Henny en Han
71.4%  *w4H C
7.1%  n4H +3
35.7%  n4H +2
85.7%  *w1SA +1
B6 42.86% (9-12)
Piet en Henry
14.3%  w4Sch +3
28.6%  *n3H +1
42.9%  Pas
85.7%  *z3SA +2
B4 7.14% (13-16)
Tine en Iet
0.0%  *w2K -2
0.0%  *o4H-Dbl-2
28.6%  n4Sch C
0.0%  *o4H -3
B16 67.86% (17-20)
Corry en Frans
0.0%  *z5Rt C
85.7%  o4Sch +1
92.9%  *z3SA C
92.9%  *n4Sch C
B14 58.93% (21-24)
Ria en Gerti
64.3%  o4Sch C
57.1%  *n3Sch +1
100.0%  *n3SA +1
14.3%  *n3SA -2
Gespeeld: 15x, 47.62%; tegengespeeld: 8x, 38.39%
 
Paar B6: Piet en Henry: 54.17% (5)
B7 46.43% (1-4)
Riet en Ina
0.0%  *z3Sch -2
28.6%  *z3Sch +1
78.6%  o4K -2
78.6%  *z2K +2
B1 46.43% (5-8)
Lenny en Woet
78.6%  w4H -1
14.3%  *n4H +1
64.3%  *n4H +2
28.6%  o3K C
B5 57.14% (9-12)
Raymonde en Rob
85.7%  *w4Sch +3
71.4%  n3H +1
57.1%  Pas
14.3%  z3SA +2
B3 46.43% (13-16)
Marjan en Ina
57.1%  *w2SA +1
21.4%  z3Sch +1
78.6%  z3SA -1
28.6%  *o2SA +2
B15 76.79% (17-20)
Truus en Cees
78.6%  *n4Sch +1
85.7%  o4Sch +1
92.9%  *z3SA C
50.0%  *n2Sch +1
B13 51.79% (21-24)
Hilda en Meriamme
64.3%  o4Sch C
7.1%  *z4Sch -1
35.7%  *z1SA +2
100.0%  *n2SA C
Gespeeld: 14x, 51.54%; tegengespeeld: 9x, 57.94%
 
Paar B7: Riet en Ina: 59.52% (3)
B6 53.57% (1-4)
Piet en Henry
100.0%  z3Sch -2
71.4%  z3Sch +1
21.4%  *o4K -2
21.4%  z2K +2
B16 100.00% (5-8)
Corry en Frans
100.0%  *w3SA +2
100.0%  n2H +5
100.0%  n3H +2
100.0%  *w1SA +2
B10 66.07% (9-12)
Henny en Han
85.7%  *w4Sch +3
42.9%  n3H +2
57.1%  Pas
78.6%  z3K +2
B8 46.43% (13-16)
Anja en Joke
71.4%  w1SA C
50.0%  *z2Sch +1
50.0%  *z3SA C
14.3%  o3Sch +3
B14 50.00% (17-20)
Ria en Gerti
21.4%  n4Sch +1
71.4%  *o4Sch +2
100.0%  z2SA -2
7.1%  n4Sch C
B4 41.07% (21-24)
Tine en Iet
35.7%  *o4Sch C
92.9%  n3Sch -1
14.3%  z3SA C
21.4%  *o2H -2
Gespeeld: 9x, 59.51%; tegengespeeld: 14x, 59.69%
 
Paar B8: Anja en Joke: 49.40% (9)
B5 60.71% (1-4)
Raymonde en Rob
35.7%  o3K -1
85.7%  *z4Sch C
78.6%  w3SA -2
42.9%  *z2K C
B9 37.50% (5-8)
Jannie en Gemma
21.4%  *w4H -1
50.0%  n4H +2
35.7%  n4Sch +2
42.9%  *o1SA C
B3 33.93% (9-12)
Marjan en Ina
35.7%  *w4Sch +1
42.9%  n3H +2
57.1%  Pas
0.0%  z3SA +3
B7 53.57% (13-16)
Riet en Ina
28.6%  *w1SA C
50.0%  z2Sch +1
50.0%  z3SA C
85.7%  *o3Sch +3
B11 53.57% (17-20)
Henk en Rob
21.4%  n4Sch +1
71.4%  *o4Sch +2
71.4%  z2Rt C
50.0%  n2Sch +1
B15 57.14% (21-24)
Truus en Cees
64.3%  o4Sch C
100.0%  *n4Sch C
64.3%  *n2SA +2
0.0%  o2H C
Gespeeld: 10x, 57.86%; tegengespeeld: 13x, 42.31%
 
Paar B9: Jannie en Gemma: 49.11% (10)
B12 69.64% (1-4)
Willem en Marianne
92.9%  o2SA -3
85.7%  *z4Sch C
0.0%  o2K C
100.0%  o3Rt -2
B8 62.50% (5-8)
Anja en Joke
78.6%  w4H -1
50.0%  *n4H +2
64.3%  *n4Sch +2
57.1%  o1SA C
B2 37.50% (9-12)
Anneke en Duty
35.7%  *w4Sch +1
85.7%  n3H C
0.0%  z2K +1
28.6%  z3SA +1
B14 53.57% (13-16)
Ria en Gerti
71.4%  *o2SA +2
92.9%  z4Sch -1
0.0%  z3SA +3
50.0%  *o3H +2
B10 35.71% (17-20)
Henny en Han
28.6%  *n4Sch C
28.6%  o4Sch +2
14.3%  *n3SA -1
71.4%  *n2Sch +2
B16 35.71% (21-24)
Corry en Frans
0.0%  w3SA +2
42.9%  *n3Sch C
64.3%  *z2SA +2
35.7%  *n2SA -1
Gespeeld: 12x, 51.19%; tegengespeeld: 12x, 47.03%
 
Paar B10: Henny en Han: 47.32% (11)
B11 35.71% (1-4)
Henk en Rob
7.1%  *o3H -3
42.9%  *o4K -4
0.0%  *o3K -3
92.9%  n3SA -3
B5 50.00% (5-8)
Raymonde en Rob
28.6%  w4H C
92.9%  *n4H +3
64.3%  *n4H +2
14.3%  w1SA +1
B7 33.93% (9-12)
Riet en Ina
14.3%  w4Sch +3
57.1%  *n3H +2
42.9%  Pas
21.4%  *z3K +2
B13 41.07% (13-16)
Hilda en Meriamme
57.1%  o2H C
7.1%  *z4Sch -1
50.0%  *z3SA C
50.0%  o2Sch +3
B9 64.29% (17-20)
Jannie en Gemma
71.4%  n4Sch C
71.4%  *o4Sch +2
85.7%  n3SA -1
28.6%  n2Sch +2
B1 58.93% (21-24)
Lenny en Woet
85.7%  *o4Sch +1
21.4%  *o4H -2
64.3%  z2SA +1
64.3%  n2Sch -1
Gespeeld: 12x, 43.44%; tegengespeeld: 11x, 51.95%
 
Paar B11: Henk en Rob: 50.89% (8)
B10 64.29% (1-4)
Henny en Han
92.9%  o3H -3
57.1%  o4K -4
100.0%  o3K -3
7.1%  *n3SA -3
B14 57.14% (5-8)
Ria en Gerti
28.6%  w4H C
50.0%  *n4H +2
64.3%  *n4H +2
85.7%  *n2H -1
B16 50.00% (9-12)
Corry en Frans
35.7%  *w4Sch +1
7.1%  n4H C
57.1%  Pas
100.0%  *o2Sch -2
B2 50.00% (13-16)
Anneke en Duty
14.3%  *z2K -2
78.6%  *z2Sch +2
21.4%  *n4Sch -1
85.7%  w4Sch -1
B8 46.43% (17-20)
Anja en Joke
78.6%  *n4Sch +1
28.6%  o4Sch +2
28.6%  *z2Rt C
50.0%  *n2Sch +1
B12 37.50% (21-24)
Willem en Marianne
64.3%  o4Sch C
28.6%  o3H -1
0.0%  *z3SA -1
57.1%  o2H -1
Gespeeld: 13x, 47.25%; tegengespeeld: 10x, 55.00%
 
Paar B12: Willem en Marianne: 53.57% (6)
B9 30.36% (1-4)
Jannie en Gemma
7.1%  *o2SA -3
14.3%  z4Sch C
100.0%  *o2K C
0.0%  *o3Rt -2
B13 60.71% (5-8)
Hilda en Meriamme
78.6%  w4H -1
50.0%  *n4H +2
14.3%  *n3H +3
100.0%  *n1H C
B15 50.00% (9-12)
Truus en Cees
0.0%  *w3Sch +2
100.0%  n4H -1
57.1%  Pas
42.9%  z1SA +5
B1 50.00% (13-16)
Lenny en Woet
14.3%  *o1Sch C
71.4%  *o3H-Dbl-1
14.3%  n4Sch +1
100.0%  *o4H C
B3 67.86% (17-20)
Marjan en Ina
71.4%  n4Sch C
71.4%  *o4Sch +2
28.6%  z2SA +2
100.0%  n4Sch -2
B11 62.50% (21-24)
Henk en Rob
35.7%  *o4Sch C
71.4%  *o3H -1
100.0%  z3SA -1
42.9%  *o2H -1
Gespeeld: 14x, 48.46%; tegengespeeld: 9x, 61.12%
 
Paar B13: Hilda en Meriamme: 40.77% (15)
B14 28.57% (1-4)
Ria en Gerti
14.3%  *z2Sch -1
28.6%  *z2Sch +2
42.9%  o4K -1
28.6%  *n3H -1
B12 39.29% (5-8)
Willem en Marianne
21.4%  *w4H -1
50.0%  n4H +2
85.7%  n3H +3
0.0%  n1H C
B4 39.29% (9-12)
Tine en Iet
14.3%  w4Sch +3
57.1%  *n3H +2
42.9%  Pas
42.9%  *z2SA +2
B10 58.93% (13-16)
Henny en Han
42.9%  *o2H C
92.9%  z4Sch -1
50.0%  z3SA C
50.0%  *o2Sch +3
B2 30.36% (17-20)
Anneke en Duty
28.6%  *n4Sch C
28.6%  o4Sch +2
42.9%  *z2SA C
21.4%  *n4Sch -1
B6 48.21% (21-24)
Piet en Henry
35.7%  *o4Sch C
92.9%  z4Sch -1
64.3%  z1SA +2
0.0%  n2SA C
Gespeeld: 12x, 34.53%; tegengespeeld: 11x, 47.42%
 
Paar B14: Ria en Gerti: 51.19% (7)
B13 71.43% (1-4)
Hilda en Meriamme
85.7%  z2Sch -1
71.4%  z2Sch +2
57.1%  *o4K -1
71.4%  n3H -1
B11 42.86% (5-8)
Henk en Rob
71.4%  *w4H C
50.0%  n4H +2
35.7%  n4H +2
14.3%  n2H -1
B1 55.36% (9-12)
Lenny en Woet
64.3%  w4Sch +1
92.9%  *n4H C
42.9%  Pas
21.4%  *n3Rt +2
B9 46.43% (13-16)
Jannie en Gemma
28.6%  o2SA +2
7.1%  *z4Sch -1
100.0%  *z3SA +3
50.0%  o3H +2
B7 50.00% (17-20)
Riet en Ina
78.6%  *n4Sch +1
28.6%  o4Sch +2
0.0%  *z2SA -2
92.9%  *n4Sch C
B5 41.07% (21-24)
Raymonde en Rob
35.7%  *o4Sch C
42.9%  n3Sch +1
0.0%  n3SA +1
85.7%  n3SA -2
Gespeeld: 10x, 55.71%; tegengespeeld: 13x, 48.35%
 
Paar B15: Truus en Cees: 37.20% (16)
B4 41.07% (1-4)
Tine en Iet
35.7%  o2K -1
28.6%  *z3Sch +1
42.9%  o2K -1
57.1%  *z2K +1
B2 46.43% (5-8)
Anneke en Duty
21.4%  *o4H -1
50.0%  n4H +2
71.4%  n4H C
42.9%  *o1SA C
B12 50.00% (9-12)
Willem en Marianne
100.0%  w3Sch +2
0.0%  *n4H -1
42.9%  Pas
57.1%  *z1SA +5
B16 19.64% (13-16)
Corry en Frans
0.0%  *n2H -3
50.0%  *z2Sch +1
0.0%  *z3SA -2
28.6%  o2SA +3
B6 23.21% (17-20)
Piet en Henry
21.4%  n4Sch +1
14.3%  *o4Sch +1
7.1%  z3SA C
50.0%  n2Sch +1
B8 42.86% (21-24)
Anja en Joke
35.7%  *o4Sch C
0.0%  n4Sch C
35.7%  n2SA +2
100.0%  *o2H C
Gespeeld: 12x, 33.93%; tegengespeeld: 11x, 40.25%
 
Paar B16: Corry en Frans: 43.15% (13)
B3 32.14% (1-4)
Marjan en Ina
35.7%  z2Sch +1
14.3%  z4Sch C
57.1%  *o3SA -1
21.4%  z3K +1
B7 0.00% (5-8)
Riet en Ina
0.0%  w3SA +2
0.0%  *n2H +5
0.0%  *n3H +2
0.0%  w1SA +2
B11 50.00% (9-12)
Henk en Rob
64.3%  w4Sch +1
92.9%  *n4H C
42.9%  Pas
0.0%  o2Sch -2
B15 80.36% (13-16)
Truus en Cees
100.0%  n2H -3
50.0%  z2Sch +1
100.0%  z3SA -2
71.4%  *o2SA +3
B5 32.14% (17-20)
Raymonde en Rob
100.0%  z5Rt C
14.3%  *o4Sch +1
7.1%  z3SA C
7.1%  n4Sch C
B9 64.29% (21-24)
Jannie en Gemma
100.0%  *w3SA +2
57.1%  n3Sch C
35.7%  z2SA +2
64.3%  n2SA -1
Gespeeld: 7x, 47.96%; tegengespeeld: 16x, 41.06%