menu

BC Brogilo

Thuisbridge competitie

Frequentiestaten sessie 3, koffer 2

Spel 1   N/-
 Schoppen 10 8
Harten H 9 8 7 4
Ruiten A
Klaveren B 9 8 4 2
 
 
(8)
Schoppen A H B 7 5 3
Harten B 10 6 5
Ruiten 10 4 2
Klaveren -
nozw
Schoppen 6 4
Harten A V
Ruiten H 9 8 7
Klaveren H 7 6 5 3
    (9)Schoppen V 9 2
Harten 3 2
Ruiten V B 6 5 3
Klaveren A V 10
    (12)


(11)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N43646
Z43647
O910786
W910786
Optimum: 4Schoppen O/W = (420)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1001xW 4Schoppen -2RuitenAZ11Henry en Piet100.0Z5Leen en Kees0.0
-501xN 2Harten -1Schoppen6Z1Manja en Cees88.9Z19Ina en Marjan11.1
-1405xW 3Schoppen CRuitenAZ2Peter en Connie55.6Z18Klaas en Hannie44.4
W 3Schoppen CRuitenAZ3Tineke en Teun55.6Z4Marianne en Diny44.4
W 3Schoppen CRuitenAZ6Inge en Joyce55.6Z12Corry en Frans44.4
W 2Schoppen +1RuitenAZ7Arnold en Erica55.6Z13Anneke en Piet44.4
W 3Schoppen CRuitenAZ8Henny en Rein55.6Z17Duty en Gemma44.4
-4202xW 4Schoppen CRuitenAZ10Martin en Yvonne16.7Z14Hans en Jack83.3
W 4Schoppen CRuitenAZ15Bouwina en Henny16.7Z16Raymonde en Rob83.3
-4501xW 4Schoppen +1RuitenAZ20André en Gemma0.0Z9Ab en Coby100.0
 
Spel 2   O/NZ
 Schoppen H 8 3
Harten 9 8 3
Ruiten A H 9 2
Klaveren V 4 2
 
 
(12)
Schoppen 6 2
Harten V 10 5 4 2
Ruiten 10 3
Klaveren A H 10 6
nozw
Schoppen 10 9 4
Harten A B 6
Ruiten V 5 4
Klaveren B 9 7 5
    (9)Schoppen A V B 7 5
Harten H 7
Ruiten B 8 7 6
Klaveren 8 3
    (8)


(11)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N89696
Z89696
O44747
W44747
Optimum: 2Schoppen N/Z +1 (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+6203xZ 4Schoppen CKlaverenAZ3Tineke en Teun88.9Z4Marianne en Diny11.1
Z 4Schoppen CKlaverenAZ6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
Z 4Schoppen CKlaverenAZ7Arnold en Erica88.9Z13Anneke en Piet11.1
+1403xZ 3Schoppen CHarten5Z2Peter en Connie55.6Z18Klaas en Hannie44.4
Z 3Schoppen CKlaverenHZ11Henry en Piet55.6Z5Leen en Kees44.4
Z 3Schoppen CKlaverenHZ20André en Gemma55.6Z9Ab en Coby44.4
+1201xN 1SA +1Harten6Z8Henny en Rein33.3Z17Duty en Gemma66.7
+1102xN 2Ruiten +1Klaveren3Z1Manja en Cees16.7Z19Ina en Marjan83.3
N 2Ruiten +1Klaveren5Z15Bouwina en Henny16.7Z16Raymonde en Rob83.3
-1001xZ 4Schoppen -1KlaverenAZ10Martin en Yvonne0.0Z14Hans en Jack100.0
 
Spel 3   Z/OW
 Schoppen 8 6 4
Harten B 6 5
Ruiten A B 9 7
Klaveren A 6 3
 
 
(10)
Schoppen A H V B 9 3
Harten 10 7 2
Ruiten H V 8
Klaveren 5
nozw
Schoppen 10 2
Harten A
Ruiten 10 6 5 4 2
Klaveren B 10 8 7 4
    (15)Schoppen 7 5
Harten H V 9 8 4 3
Ruiten 3
Klaveren H V 9 2
    (5)


(10)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N54847
Z54847
O78386
W78396
Optimum: 3Harten-Dbl N/Z -1 (-100)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+5001xW 4Schoppen-Dbl-2Schoppen6Z7Arnold en Erica100.0Z13Anneke en Piet0.0
+4201xZ 4Harten CKlaveren5Z1Manja en Cees88.9Z19Ina en Marjan11.1
+2001xW 4Harten -2SchoppenAZ3Tineke en Teun77.8Z4Marianne en Diny22.2
-503xZ 4Harten -1SchoppenAZ2Peter en Connie55.6Z18Klaas en Hannie44.4
Z 4Harten -1Klaveren5Z6Inge en Joyce55.6Z12Corry en Frans44.4
Z 4Harten -1SchoppenAZ15Bouwina en Henny55.6Z16Raymonde en Rob44.4
-1402xW 3Schoppen CHarten5Z8Henny en Rein27.8Z17Duty en Gemma72.2
W 3Schoppen CHartenBZ20André en Gemma27.8Z9Ab en Coby72.2
-1701xW 3Schoppen +1Harten5Z11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
-6201xW 4Schoppen CHartenBZ10Martin en Yvonne0.0Z14Hans en Jack100.0
 
Spel 4   W/Allen
 Schoppen H 10 8
Harten V 8
Ruiten B 10 8 7 5
Klaveren B 10 4
 
 
(7)
Schoppen 6 4 3 2
Harten 10 6 5 4
Ruiten A 6 4
Klaveren 8 5
nozw
Schoppen V 9
Harten B 9 7 2
Ruiten H 3 2
Klaveren A H 7 6
    (4)Schoppen A B 7 5
Harten A H 3
Ruiten V 9
Klaveren V 9 3 2
    (13)


(16)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N98689
Z98689
O44644
W44644
Optimum: 3SA N/Z = (600)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1804xZ 1SA +3Schoppen6Z1Manja en Cees83.3Z19Ina en Marjan16.7
Z 2SA +2Harten6Z6Inge en Joyce83.3Z12Corry en Frans16.7
Z 1SA +3Harten4Z10Martin en Yvonne83.3Z14Hans en Jack16.7
Z 1SA +3Harten6Z15Bouwina en Henny83.3Z16Raymonde en Rob16.7
+1504xZ 1SA +2Schoppen6Z2Peter en Connie38.9Z18Klaas en Hannie61.1
Z 1SA +2Harten4Z3Tineke en Teun38.9Z4Marianne en Diny61.1
Z 2SA +1Klaveren8Z7Arnold en Erica38.9Z13Anneke en Piet61.1
Z 1SA +2Schoppen6Z20André en Gemma38.9Z9Ab en Coby61.1
+1401xZ 2Schoppen +1Klaveren8Z11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
+901xZ 1SA CHarten4Z8Henny en Rein0.0Z17Duty en Gemma100.0
 
Spel 5   N/NZ
 Schoppen 10 9 5 3
Harten H B 5
Ruiten B 8 6 4
Klaveren 9 5
 
 
(5)
Schoppen V
Harten 10 9 7 6
Ruiten A H 5 2
Klaveren A 10 6 4
nozw
Schoppen 7 2
Harten V 8 4 3
Ruiten V 10 9 7
Klaveren H B 8
    (13)Schoppen A H B 8 6 4
Harten A 2
Ruiten 3
Klaveren V 7 3 2
    (8)


(14)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N510335
Z510335
O53998
W53998
Optimum: 5Harten-Dbl O/W -2 (-300)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+6202xZ 4Schoppen CRuitenAZ7Arnold en Erica94.4Z13Anneke en Piet5.6
Z 4Schoppen CRuitenAZ8Henny en Rein94.4Z17Duty en Gemma5.6
+1701xZ 2Schoppen +2RuitenAZ1Manja en Cees77.8Z19Ina en Marjan22.2
+1501xW 4Ruiten -3SchoppenHZ3Tineke en Teun66.7Z4Marianne en Diny33.3
+1401xZ 3Schoppen CRuitenAZ15Bouwina en Henny55.6Z16Raymonde en Rob44.4
+1001xO 5Harten-Dbl-1SchoppenAZ10Martin en Yvonne44.4Z14Hans en Jack55.6
+501xO 4Harten -1SchoppenAZ2Peter en Connie33.3Z18Klaas en Hannie66.7
-1003xZ 4Schoppen -1Harten7Z6Inge en Joyce11.1Z12Corry en Frans88.9
Z 4Schoppen -1RuitenHZ11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
Z 4Schoppen -1RuitenHZ20André en Gemma11.1Z9Ab en Coby88.9
 
Spel 6   O/OW
 Schoppen 9 8 5 4
Harten 9 8 2
Ruiten V 6 5
Klaveren V 8 5
 
 
(4)
Schoppen H B 6 3
Harten H B
Ruiten A B 10 7
Klaveren H B 3
nozw
Schoppen A V
Harten A V 10 7 4
Ruiten H 8 4
Klaveren 10 9 2
    (17)Schoppen 10 7 2
Harten 6 5 3
Ruiten 9 3 2
Klaveren A 7 6 4
    (15)


(4)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N00002
Z00002
O1212121211
W1212121211
Optimum: 6SA O/W = (1440)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
-6301xW 3SA +1Klaveren5Z6Inge en Joyce100.0Z12Corry en Frans0.0
-6601xO 3SA +2Klaveren7Z3Tineke en Teun88.9Z4Marianne en Diny11.1
-6902xO 3SA +3Klaveren6Z2Peter en Connie72.2Z18Klaas en Hannie27.8
W 3SA +3Schoppen8Z10Martin en Yvonne72.2Z14Hans en Jack27.8
-7201xW 3SA +4Ruiten4Z8Henny en Rein55.6Z17Duty en Gemma44.4
-14405xO 6SA CKlaverenAZ1Manja en Cees22.2Z19Ina en Marjan77.8
O 6SA CKlaveren4Z7Arnold en Erica22.2Z13Anneke en Piet77.8
O 6SA CKlaverenAZ11Henry en Piet22.2Z5Leen en Kees77.8
O 6SA CKlaverenAZ15Bouwina en Henny22.2Z16Raymonde en Rob77.8
O 6SA CKlaverenAZ20André en Gemma22.2Z9Ab en Coby77.8
 
Spel 7   Z/Allen
 Schoppen V B 9 6
Harten B 9 8 5 4
Ruiten 10 4
Klaveren H B
 
 
(8)
Schoppen A 8 7 3
Harten 10 7 6
Ruiten 9 7 2
Klaveren 10 4 2
nozw
Schoppen H 5 4 2
Harten A H V 2
Ruiten 8
Klaveren A 7 5 3
    (4)Schoppen 10
Harten 3
Ruiten A H V B 6 5 3
Klaveren V 9 8 6
    (16)


(12)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N756106
Z756106
O68736
W68736
Optimum: 3Ruiten N/Z +1 (130)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+7501xN 3SA-DblCHartenAZ10Martin en Yvonne100.0Z14Hans en Jack0.0
+1301xZ 3Ruiten +1Klaveren4Z6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
-1004xZ 5Ruiten -1SchoppenAZ2Peter en Connie61.1Z18Klaas en Hannie38.9
Z 5Ruiten -1Ruiten9Z7Arnold en Erica61.1Z13Anneke en Piet38.9
Z 3Ruiten -1Schoppen3Z8Henny en Rein61.1Z17Duty en Gemma38.9
N 3SA -1HartenAZ15Bouwina en Henny61.1Z16Raymonde en Rob38.9
-1401xO 3Schoppen CHarten3Z3Tineke en Teun33.3Z4Marianne en Diny66.7
-2003xN 3SA -2HartenAZ1Manja en Cees11.1Z19Ina en Marjan88.9
Z 4Ruiten -2SchoppenAZ11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
Z 5Ruiten -2SchoppenAZ20André en Gemma11.1Z9Ab en Coby88.9
 
Spel 8   W/-
 Schoppen B 8
Harten H 4 3
Ruiten A H 10 3 2
Klaveren A V 8
 
 
(17)
Schoppen A V 6
Harten A 10 5 2
Ruiten V B 6 4
Klaveren 9 4
nozw
Schoppen H 3
Harten V 9 6
Ruiten 9 7
Klaveren H B 10 7 5 3
    (13)Schoppen 10 9 7 5 4 2
Harten B 8 7
Ruiten 8 5
Klaveren 6 2
    (9)


(1)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N47454
Z37453
O95879
W95879
Optimum: 3SA O/W = (400)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+5301xZ 3Schoppen-DblCKlaveren4Z3Tineke en Teun100.0Z4Marianne en Diny0.0
+502xW 2SA -1RuitenAZ1Manja en Cees83.3Z19Ina en Marjan16.7
O 3Klaveren -1Schoppen10Z15Bouwina en Henny83.3Z16Raymonde en Rob16.7
-502xZ 2Schoppen -1Klaveren9Z2Peter en Connie61.1Z18Klaas en Hannie38.9
Z 2Schoppen -1Klaveren9Z10Martin en Yvonne61.1Z14Hans en Jack38.9
-1001xZ 4Schoppen -2Klaveren9Z6Inge en Joyce44.4Z12Corry en Frans55.6
-1101xW 2Harten CKlaveren8Z8Henny en Rein33.3Z17Duty en Gemma66.7
-1801xW 2SA +2RuitenHZ20André en Gemma22.2Z9Ab en Coby77.8
-2001xN 2SA -4Ruiten9Z7Arnold en Erica11.1Z13Anneke en Piet88.9
-6501xW 3SA-Dbl+1RuitenAZ11Henry en Piet0.0Z5Leen en Kees100.0
 
Spel 9   N/OW
 Schoppen V B 3
Harten V 10 4 3
Ruiten H 2
Klaveren H B 8 7
 
 
(12)
Schoppen A H 9 7 4 2
Harten B 5
Ruiten 10 5
Klaveren V 10 9
nozw
Schoppen 8 6 5
Harten A 9 2
Ruiten A 9 8 3
Klaveren A 5 2
    (10)Schoppen 10
Harten H 8 7 6
Ruiten V B 7 6 4
Klaveren 6 4 3
    (12)


(6)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N54877
Z54877
O89566
W89566
Optimum: 3Schoppen O/W = (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1102xZ 2Harten CSchoppenAZ3Tineke en Teun94.4Z4Marianne en Diny5.6
Z 2Harten CSchoppenAZ8Henny en Rein94.4Z17Duty en Gemma5.6
-501xZ 3Harten -1SchoppenAZ10Martin en Yvonne77.8Z14Hans en Jack22.2
-1406xW 2Schoppen +1RuitenHZ1Manja en Cees38.9Z19Ina en Marjan61.1
W 3Schoppen CHarten4Z2Peter en Connie38.9Z18Klaas en Hannie61.1
W 3Schoppen CHarten3Z6Inge en Joyce38.9Z12Corry en Frans61.1
W 3Schoppen CRuitenHZ7Arnold en Erica38.9Z13Anneke en Piet61.1
W 2Schoppen +1Harten4Z11Henry en Piet38.9Z5Leen en Kees61.1
W 2Schoppen +1Harten3Z15Bouwina en Henny38.9Z16Raymonde en Rob61.1
-1701xW 2Schoppen +2HartenVZ20André en Gemma0.0Z9Ab en Coby100.0
 
Spel 10   O/Allen
 Schoppen H 10 5 3
Harten A H B 7 4
Ruiten B 9
Klaveren A B
 
 
(17)
Schoppen V B 7
Harten 5 3
Ruiten H 8 6
Klaveren V 10 8 5 4
nozw
Schoppen 4
Harten 9 6
Ruiten A V 10 7 5 4
Klaveren H 7 6 3
    (8)Schoppen A 9 8 6 2
Harten V 10 8 2
Ruiten 3 2
Klaveren 9 2
    (9)


(6)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N79944
Z79944
O53399
W53399
Optimum: 3Schoppen N/Z = (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+6203xN 4Harten CRuitenAZ6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
N 4Harten CSchoppen4Z10Martin en Yvonne88.9Z14Hans en Jack11.1
N 4Harten CSchoppen4Z15Bouwina en Henny88.9Z16Raymonde en Rob11.1
+5001xO 5Ruiten-Dbl-2Harten2Z7Arnold en Erica66.7Z13Anneke en Piet33.3
+1702xN 3Harten +1Schoppen4Z3Tineke en Teun50.0Z4Marianne en Diny50.0
N 3Harten +1Schoppen4Z11Henry en Piet50.0Z5Leen en Kees50.0
+1401xN 3Harten CSchoppen4Z2Peter en Connie33.3Z18Klaas en Hannie66.7
-1003xN 4Schoppen -1RuitenAZ1Manja en Cees11.1Z19Ina en Marjan88.9
N 4Harten -1Schoppen4Z8Henny en Rein11.1Z17Duty en Gemma88.9
Z 4Schoppen -1Klaveren4Z20André en Gemma11.1Z9Ab en Coby88.9
 
Spel 11   Z/-
 Schoppen A B 9 7 4 2
Harten 9 7 4 2
Ruiten 9 6
Klaveren 2
 
 
(5)
Schoppen 8 6 3
Harten H B
Ruiten 10 7 4 2
Klaveren A V 10 5
nozw
Schoppen V 5
Harten A V 10 8
Ruiten A H 8 5 3
Klaveren 9 4
    (10)Schoppen H 10
Harten 6 5 3
Ruiten V B
Klaveren H B 8 7 6 3
    (15)


(10)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N16114
Z16114
O779108
W779108
Optimum: 2Harten O/W +1 (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1002xO 5Ruiten -2SchoppenHZ15Bouwina en Henny94.4Z16Raymonde en Rob5.6
W 3SA -2Schoppen7Z20André en Gemma94.4Z9Ab en Coby5.6
-501xN 2Schoppen -1RuitenAZ6Inge en Joyce77.8Z12Corry en Frans22.2
-1301xO 4Ruiten CKlaveren8Z8Henny en Rein66.7Z17Duty en Gemma33.3
-1702xO 3Harten +1SchoppenHZ2Peter en Connie50.0Z18Klaas en Hannie50.0
O 4Ruiten +2Klaveren7Z3Tineke en Teun50.0Z4Marianne en Diny50.0
-4202xO 5Ruiten +1Harten6Z1Manja en Cees27.8Z19Ina en Marjan72.2
O 4Harten CSchoppenHZ7Arnold en Erica27.8Z13Anneke en Piet72.2
-4901xO 3SA +3Klaveren7Z11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
-5001xN 3Schoppen-Dbl-3RuitenAZ10Martin en Yvonne0.0Z14Hans en Jack100.0
 
Spel 12   W/NZ
 Schoppen H V 9 6 3
Harten 10 8 6
Ruiten V 6 5 2
Klaveren 2
 
 
(7)
Schoppen A 10 8 4
Harten 4
Ruiten 9 7
Klaveren H V 10 9 7 3
nozw
Schoppen B 7
Harten A 9 5 3
Ruiten A H B 4
Klaveren 6 5 4
    (9)Schoppen 5 2
Harten H V B 7 2
Ruiten 10 8 3
Klaveren A B 8
    (13)


(11)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N35752
Z35752
O786711
W886711
Optimum: 5Klaveren O/W = (400)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
-1302xW 4Klaveren CHarten6Z8Henny en Rein94.4Z17Duty en Gemma5.6
W 3Klaveren +1Harten10Z20André en Gemma94.4Z9Ab en Coby5.6
-1503xW 4Klaveren +1Harten10Z2Peter en Connie66.7Z18Klaas en Hannie33.3
W 4Klaveren +1Harten8Z7Arnold en Erica66.7Z13Anneke en Piet33.3
O 2SA +1KlaverenAZ15Bouwina en Henny66.7Z16Raymonde en Rob33.3
-2001xN 2Schoppen-Dbl-1RuitenAZ1Manja en Cees44.4Z19Ina en Marjan55.6
-4001xO 5Klaveren CRuiten8Z6Inge en Joyce33.3Z12Corry en Frans66.7
-4301xO 3SA +1HartenHZ10Martin en Yvonne22.2Z14Hans en Jack77.8
-5001xZ 4Harten-Dbl-2KlaverenHZ11Henry en Piet11.1Z5Leen en Kees88.9
-8001xZ 3Harten-Dbl-3KlaverenHZ3Tineke en Teun0.0Z4Marianne en Diny100.0
 
Spel 13   N/Allen
 Schoppen 4
Harten V B 4
Ruiten A B 6 4 3
Klaveren H 9 7 6
 
 
(11)
Schoppen H 10 5
Harten A 9 8 6
Ruiten V 8 7 5 2
Klaveren B
nozw
Schoppen V B 9 8 7 2
Harten H 10 5 3
Ruiten -
Klaveren 8 5 3
    (10)Schoppen A 6 3
Harten 7 2
Ruiten H 10 9
Klaveren A V 10 4 2
    (6)


(13)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N1044910
Z104499
O38832
W38832
Optimum: 4SA N/Z = (630)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+6002xZ 5Klaveren CRuiten8Z6Inge en Joyce94.4Z12Corry en Frans5.6
Z 5Klaveren CHartenAZ15Bouwina en Henny94.4Z16Raymonde en Rob5.6
+2001xO 4Schoppen -2Ruiten9Z1Manja en Cees77.8Z19Ina en Marjan22.2
+1301xZ 4Klaveren CSchoppenHZ11Henry en Piet66.7Z5Leen en Kees33.3
-1003xN 5Ruiten -1SchoppenVZ2Peter en Connie44.4Z18Klaas en Hannie55.6
N 2Ruiten -1SchoppenVZ8Henny en Rein44.4Z17Duty en Gemma55.6
Z 5Klaveren -1HartenAZ20André en Gemma44.4Z9Ab en Coby55.6
-1401xO 3Schoppen CRuitenHZ10Martin en Yvonne22.2Z14Hans en Jack77.8
-2002xN 5Ruiten-Dbl-1Harten3Z3Tineke en Teun5.6Z4Marianne en Diny94.4
Z 5Klaveren -2SchoppenHZ7Arnold en Erica5.6Z13Anneke en Piet94.4
 
Spel 14   O/-
 Schoppen 10 6 5
Harten A 8
Ruiten A V 5 3
Klaveren 8 7 5 3
 
 
(10)
Schoppen A B 7
Harten H 7 4 2
Ruiten B 7 4
Klaveren A V B
nozw
Schoppen H 9
Harten V B 10 6 3
Ruiten H 9 8 2
Klaveren 9 4
    (16)Schoppen V 8 4 3 2
Harten 9 5
Ruiten 10 6
Klaveren H 10 6 2
    (9)


(5)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N25235
Z25235
O11810108
W11810108
Optimum: 3SA O/W +2 (460)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+501xO 4Harten -1Ruiten6Z6Inge en Joyce100.0Z12Corry en Frans0.0
-1701xO 3Harten +1Klaveren3Z8Henny en Rein88.9Z17Duty en Gemma11.1
-4205xW 4Harten CKlaveren7Z1Manja en Cees55.6Z19Ina en Marjan44.4
W 4Harten CHarten8Z2Peter en Connie55.6Z18Klaas en Hannie44.4
W 4Harten CKlaveren8Z3Tineke en Teun55.6Z4Marianne en Diny44.4
W 4Harten CKlaveren8Z7Arnold en Erica55.6Z13Anneke en Piet44.4
O 4Harten CSchoppen3Z10Martin en Yvonne55.6Z14Hans en Jack44.4
-4502xW 4Harten +1Schoppen6Z15Bouwina en Henny16.7Z16Raymonde en Rob83.3
W 4Harten +1Schoppen6Z20André en Gemma16.7Z9Ab en Coby83.3
-11001xZ 4Schoppen-Dbl-5Harten2Z11Henry en Piet0.0Z5Leen en Kees100.0
 
Spel 15   Z/NZ
 Schoppen 9 7
Harten A 5 4
Ruiten A 8 5
Klaveren V 10 6 5 2
 
 
(10)
Schoppen V B 4
Harten V 9 6 3
Ruiten 10 4
Klaveren A H B 3
nozw
Schoppen 8 6 5 3
Harten 7 2
Ruiten H V 9 6 3
Klaveren 8 7
    (13)Schoppen A H 10 2
Harten H B 10 8
Ruiten B 7 2
Klaveren 9 4
    (5)


(12)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N88979
Z88979
O55454
W55454
Optimum: 1Harten N/Z +2 (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+6001xZ 3SA CKlaverenAZ1Manja en Cees100.0Z19Ina en Marjan0.0
+1503xN 1SA +2Ruiten3Z2Peter en Connie77.8Z18Klaas en Hannie22.2
N 2SA +1RuitenHZ11Henry en Piet77.8Z5Leen en Kees22.2
N 1SA +2RuitenHZ15Bouwina en Henny77.8Z16Raymonde en Rob22.2
+1201xN 2SA CRuitenHZ3Tineke en Teun55.6Z4Marianne en Diny44.4
+1001xO 3Schoppen -2Harten10Z10Martin en Yvonne44.4Z14Hans en Jack55.6
-1003xZ 3Klaveren -1Ruiten10Z7Arnold en Erica22.2Z13Anneke en Piet77.8
Z 3SA -1KlaverenBZ8Henny en Rein22.2Z17Duty en Gemma77.8
Z 2SA -1Harten3Z20André en Gemma22.2Z9Ab en Coby77.8
-2001xZ 4Harten -2Ruiten10Z6Inge en Joyce0.0Z12Corry en Frans100.0
 
Spel 16   W/OW
 Schoppen 9 7 5
Harten A 9 3 2
Ruiten V B 9 8
Klaveren 6 5
 
 
(7)
Schoppen H V 4 2
Harten V 8 4
Ruiten A 7 3
Klaveren A V 10
nozw
Schoppen 6
Harten H B 7 5
Ruiten 10 6 5 2
Klaveren B 9 4 3
    (17)Schoppen A B 10 8 3
Harten 10 6
Ruiten H 4
Klaveren H 8 7 2
    (5)


(11)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N57554
Z57455
O86888
W86888
Optimum: 2SA O/W = (120)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+2001xW 1SA -2Harten2Z10Martin en Yvonne100.0Z14Hans en Jack0.0
+1401xZ 2Schoppen +1Klaveren10Z1Manja en Cees88.9Z19Ina en Marjan11.1
+1101xZ 2Schoppen CRuitenAZ20André en Gemma77.8Z9Ab en Coby22.2
+1002xW 1SA -1Ruiten8Z3Tineke en Teun61.1Z4Marianne en Diny38.9
W 2SA -1Klaveren6Z6Inge en Joyce61.1Z12Corry en Frans38.9
-502xZ 2Schoppen -1Harten4Z2Peter en Connie38.9Z18Klaas en Hannie61.1
Z 2Schoppen -1Harten4Z15Bouwina en Henny38.9Z16Raymonde en Rob61.1
-1202xW 1SA +1Ruiten8Z7Arnold en Erica16.7Z13Anneke en Piet83.3
W 1SA +1Harten2Z8Henny en Rein16.7Z17Duty en Gemma83.3
-1501xO 1SA +2Ruiten8Z11Henry en Piet0.0Z5Leen en Kees100.0
 
Spel 17   N/-
 Schoppen 7 6 2
Harten A 9 7
Ruiten A 8 4 3
Klaveren A V 4
 
 
(14)
Schoppen H 10
Harten H B 10 5 3 2
Ruiten 10 9
Klaveren B 8 3
nozw
Schoppen A B 9 8 5 4 3
Harten V 8 4
Ruiten V 7
Klaveren 6
    (8)Schoppen V
Harten 6
Ruiten H B 6 5 2
Klaveren H 10 9 7 5 2
    (9)


(9)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N6441212
Z6441212
O18901
W18901
Optimum: 6Harten-Dbl O/W -3 (-500)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+9201xN 6Ruiten CSchoppenAZ7Arnold en Erica100.0Z13Anneke en Piet0.0
+4401xN 5Ruiten +2Klaveren6Z6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
+4202xN 5Ruiten +1SchoppenAZ1Manja en Cees72.2Z19Ina en Marjan27.8
N 5Klaveren +1SchoppenAZ3Tineke en Teun72.2Z4Marianne en Diny27.8
+1704xN 4Klaveren +2SchoppenAZ2Peter en Connie38.9Z18Klaas en Hannie61.1
N 4Ruiten +2HartenAZ10Martin en Yvonne38.9Z14Hans en Jack61.1
N 4Klaveren +2SchoppenAZ11Henry en Piet38.9Z5Leen en Kees61.1
N 4Ruiten +2Schoppen3Z15Bouwina en Henny38.9Z16Raymonde en Rob61.1
+1001xW 4Harten -2RuitenAZ20André en Gemma11.1Z9Ab en Coby88.9
-1701xO 2Schoppen +2RuitenBZ8Henny en Rein0.0Z17Duty en Gemma100.0
 
Spel 18   O/NZ
 Schoppen V B 10 9 5
Harten H 8 3
Ruiten B 7
Klaveren H B 6
 
 
(11)
Schoppen A 8 7 2
Harten B 10 6 4
Ruiten H V
Klaveren A V 9
nozw
Schoppen 6 4 3
Harten A V 9 7
Ruiten A 10 9 2
Klaveren 8 5
    (16)Schoppen H
Harten 5 2
Ruiten 8 6 5 4 3
Klaveren 10 7 4 3 2
    (10)


(3)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N24235
Z24235
O1181197
W1191197
Optimum: 3SA O/W +2 (460)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+501xO 4Harten -1SchoppenHZ2Peter en Connie100.0Z18Klaas en Hannie0.0
-1201xO 2SA CSchoppenHZ6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
-4203xW 4Harten CSchoppenVZ1Manja en Cees66.7Z19Ina en Marjan33.3
W 4Harten CSchoppenBZ8Henny en Rein66.7Z17Duty en Gemma33.3
W 4Harten CSchoppenVZ20André en Gemma66.7Z9Ab en Coby33.3
-4302xW 3SA +1SchoppenVZ3Tineke en Teun38.9Z4Marianne en Diny61.1
W 3SA +1SchoppenVZ15Bouwina en Henny38.9Z16Raymonde en Rob61.1
-4502xW 4Harten +1SchoppenVZ7Arnold en Erica16.7Z13Anneke en Piet83.3
W 4Harten +1SchoppenVZ10Martin en Yvonne16.7Z14Hans en Jack83.3
-8001xN 2Schoppen-Dbl-3Klaveren8Z11Henry en Piet0.0Z5Leen en Kees100.0
 
Spel 19   Z/OW
 Schoppen 3
Harten B 6 3
Ruiten 8 7 3 2
Klaveren H V 9 4 2
 
 
(6)
Schoppen V 6 4
Harten H 10 9 4
Ruiten A H B 6 5
Klaveren 6
nozw
Schoppen A 10 9 7 5 2
Harten V
Ruiten V 9 4
Klaveren 10 8 7
    (13)Schoppen H B 8
Harten A 8 7 5 2
Ruiten 10
Klaveren A B 5 3
    (8)


(13)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N63849
Z64849
O69594
W69594
Optimum: 4Klaveren-Dbl N/Z -1 (-100)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+2002xO 4Schoppen -2Ruiten10Z3Tineke en Teun94.4Z4Marianne en Diny5.6
O 4Schoppen -2Ruiten10Z6Inge en Joyce94.4Z12Corry en Frans5.6
+1001xW 4Ruiten -1Schoppen3Z8Henny en Rein77.8Z17Duty en Gemma22.2
-1001xZ 4Harten-Dbl-1Klaveren6Z1Manja en Cees66.7Z19Ina en Marjan33.3
-1401xO 3Schoppen CHartenAZ15Bouwina en Henny55.6Z16Raymonde en Rob44.4
-1501xZ 3Harten -3RuitenAZ2Peter en Connie44.4Z18Klaas en Hannie55.6
-1701xO 3Schoppen +1HartenAZ20André en Gemma33.3Z9Ab en Coby66.7
-2001xO 3Schoppen +2Ruiten10Z7Arnold en Erica22.2Z13Anneke en Piet77.8
-5002xZ 4Harten-Dbl-3Klaveren6Z10Martin en Yvonne5.6Z14Hans en Jack94.4
Z 4Harten-Dbl-3RuitenHZ11Henry en Piet5.6Z5Leen en Kees94.4
 
Spel 20   W/Allen
 Schoppen A B 7 2
Harten B 8 7 4
Ruiten 9 5
Klaveren 10 8 4
 
 
(6)
Schoppen H V 8 5
Harten 9 2
Ruiten B 7 4
Klaveren H B 7 6
nozw
Schoppen 6 4 3
Harten V 10 3
Ruiten V 10 3
Klaveren A V 9 2
    (10)Schoppen 10 9
Harten A H 6 5
Ruiten A H 8 6 2
Klaveren 5 3
    (10)


(14)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N77986
Z77986
O66456
W66456
Optimum: 1Harten N/Z +2 (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+2001xW 2Schoppen -2Harten4Z10Martin en Yvonne100.0Z14Hans en Jack0.0
+1701xN 2Harten +2KlaverenAZ6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
+1404xN 2Harten +1Schoppen6Z2Peter en Connie61.1Z18Klaas en Hannie38.9
Z 2Harten +1SchoppenHZ3Tineke en Teun61.1Z4Marianne en Diny38.9
Z 3Harten CKlaverenAZ7Arnold en Erica61.1Z13Anneke en Piet38.9
N 3Harten CSchoppen6Z20André en Gemma61.1Z9Ab en Coby38.9
+1101xZ 2Ruiten +1Schoppen5Z1Manja en Cees33.3Z19Ina en Marjan66.7
-1002xN 3Harten -1Schoppen6Z11Henry en Piet16.7Z5Leen en Kees83.3
N 3Harten -1KlaverenAZ15Bouwina en Henny16.7Z16Raymonde en Rob83.3
-2001xZ 1SA -2KlaverenBZ8Henny en Rein0.0Z17Duty en Gemma100.0
 
Spel 21   N/NZ
 Schoppen A 10 3 2
Harten B 8 6 5 2
Ruiten 10 6
Klaveren V 6
 
 
(7)
Schoppen H 9 4
Harten V 10 9
Ruiten 9 8 4 3
Klaveren 4 3 2
nozw
Schoppen V B 8 6
Harten A 7 4 3
Ruiten H V
Klaveren A H B
    (5)Schoppen 7 5
Harten H
Ruiten A B 7 5 2
Klaveren 10 9 8 7 5
    (20)


(8)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N44455
Z44455
O99987
W99987
Optimum: 3SA O/W = (400)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1002xO 3SA -2Klaveren10Z7Arnold en Erica94.4Z13Anneke en Piet5.6
O 3SA -2Klaveren10Z8Henny en Rein94.4Z17Duty en Gemma5.6
+505xO 3SA -1Ruiten2Z1Manja en Cees55.6Z19Ina en Marjan44.4
O 3SA -1Klaveren10Z3Tineke en Teun55.6Z4Marianne en Diny44.4
O 3SA -1Klaveren7Z10Martin en Yvonne55.6Z14Hans en Jack44.4
O 3SA -1Ruiten2Z15Bouwina en Henny55.6Z16Raymonde en Rob44.4
O 3SA -1Klaveren7Z20André en Gemma55.6Z9Ab en Coby44.4
-1201xO 2SA CKlaveren10Z6Inge en Joyce22.2Z12Corry en Frans77.8
-4002xO 3SA CRuiten2Z2Peter en Connie5.6Z18Klaas en Hannie94.4
O 3SA CRuitenAZ11Henry en Piet5.6Z5Leen en Kees94.4
 
Spel 22   O/OW
 Schoppen B 7 6 4 2
Harten V 2
Ruiten H 8 5 4 3
Klaveren 2
 
 
(6)
Schoppen A V 9 5
Harten 10 9 7
Ruiten V B
Klaveren A H B 7
nozw
Schoppen H 10 3
Harten A B 6 4 3
Ruiten 9 6 2
Klaveren V 5
    (17)Schoppen 8
Harten H 8 5
Ruiten A 10 7
Klaveren 10 9 8 6 4 3
    (10)


(7)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N45466
Z45366
O98977
W98977
Optimum: 3SA O/W = (600)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+1002xW 4Harten -1Ruiten3Z3Tineke en Teun94.4Z4Marianne en Diny5.6
W 4Harten -1Klaveren2Z11Henry en Piet94.4Z5Leen en Kees5.6
-6205xW 4Harten CRuiten3Z2Peter en Connie55.6Z18Klaas en Hannie44.4
W 4Harten CKlaveren2Z7Arnold en Erica55.6Z13Anneke en Piet44.4
W 4Harten CKlaveren2Z8Henny en Rein55.6Z17Duty en Gemma44.4
W 4Harten CKlaveren2Z15Bouwina en Henny55.6Z16Raymonde en Rob44.4
W 4Harten CSchoppen7Z20André en Gemma55.6Z9Ab en Coby44.4
-6303xW 3SA +1Ruiten3Z1Manja en Cees11.1Z19Ina en Marjan88.9
W 3SA +1Ruiten3Z6Inge en Joyce11.1Z12Corry en Frans88.9
W 3SA +1Schoppen4Z10Martin en Yvonne11.1Z14Hans en Jack88.9
 
Spel 23   Z/Allen
 Schoppen 9 6 4
Harten A 10 7
Ruiten 6 4
Klaveren A H 8 7 6
 
 
(11)
Schoppen B 10 8 5
Harten B 9
Ruiten H 9 8 3
Klaveren V 9 4
nozw
Schoppen A 7 3
Harten V 6 5
Ruiten A B 10 2
Klaveren 10 5 3
    (7)Schoppen H V 2
Harten H 8 4 3 2
Ruiten V 7 5
Klaveren B 2
    (11)


(11)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N76968
Z76968
O67465
W67465
Optimum: 2Harten N/Z +1 (140)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+3001xW 2Schoppen -3KlaverenHZ3Tineke en Teun100.0Z4Marianne en Diny0.0
+1801xZ 2SA +2SchoppenBZ15Bouwina en Henny88.9Z16Raymonde en Rob11.1
+1402xZ 3Harten CSchoppenBZ1Manja en Cees72.2Z19Ina en Marjan27.8
Z 1Harten +2SchoppenBZ10Martin en Yvonne72.2Z14Hans en Jack27.8
+1103xZ 1Harten +1SchoppenBZ2Peter en Connie44.4Z18Klaas en Hannie55.6
Z 2Harten CKlaveren4Z6Inge en Joyce44.4Z12Corry en Frans55.6
Z 2Harten CSchoppenBZ11Henry en Piet44.4Z5Leen en Kees55.6
+502xPas Z7Arnold en Erica16.7Z13Anneke en Piet83.3
Pas Z20André en Gemma16.7Z9Ab en Coby83.3
-2001xZ 4Harten -2RuitenBZ8Henny en Rein0.0Z17Duty en Gemma100.0
 
Spel 24   W/-
 Schoppen V 9 6 4 2
Harten 8
Ruiten A H V 10 5
Klaveren A 9
 
 
(15)
Schoppen A 10
Harten H V B 10 7 4
Ruiten B 9 8
Klaveren 5 2
nozw
Schoppen H B 5
Harten 6 3
Ruiten 7 4 3
Klaveren V B 7 4 3
    (11)Schoppen 8 7 3
Harten A 9 5 2
Ruiten 6 2
Klaveren H 10 8 6
    (7)


(7)
Double dummy solver:
richtingSASchoppenHarten RuitenKlaveren
N8105108
Z8105108
O43734
W43734
Optimum: 4Schoppen N/Z = (420)
Score NZFreqcontractuitkomstNZ-paar% NZOW-paar% OW
+8001xW 5Harten-Dbl-4RuitenAZ7Arnold en Erica100.0Z13Anneke en Piet0.0
+4501xN 4Schoppen +1Harten6Z6Inge en Joyce88.9Z12Corry en Frans11.1
+4202xN 4Schoppen CHarten6Z2Peter en Connie72.2Z18Klaas en Hannie27.8
N 4Schoppen CHarten3Z3Tineke en Teun72.2Z4Marianne en Diny27.8
+1702xN 3Schoppen +1Harten6Z1Manja en Cees50.0Z19Ina en Marjan50.0
N 3Schoppen +1Harten6Z11Henry en Piet50.0Z5Leen en Kees50.0
+1501xW 4Harten -3RuitenAZ15Bouwina en Henny33.3Z16Raymonde en Rob66.7
+1402xN 3Schoppen CHarten6Z8Henny en Rein16.7Z17Duty en Gemma83.3
N 3Schoppen CHarten6Z10Martin en Yvonne16.7Z14Hans en Jack83.3
-501xN 3Ruiten -1Harten6Z20André en Gemma0.0Z9Ab en Coby100.0