menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.15 d.d. 15-03-2022


Paar B1: Henny en Han: 51.04% (7)
B2 62.50% (1-4)
Cor en Willem
58.3%  *n3H -1
33.3%  w2Rt +2
75.0%  *n5Rt -2
83.3%  *z2SA C
B14 70.83% (5-8)
Leo en Trinette
66.7%  *n3Sch -1
58.3%  o4H -1
100.0%  o3SA C
58.3%  *z3Sch C
B4 43.75% (9-12)
Ria en Gerti
83.3%  w4Sch -1
0.0%  w1SA +1
33.3%  *n2SA +2
58.3%  o4H C
B11 54.17% (13-16)
Diny en Marianne
25.0%  w3H C
41.7%  w3Sch C
66.7%  *z2Sch C
83.3%  *n4Sch C
B12 33.33% (17-20)
Lenny en Woet
0.0%  n1K +2
25.0%  *o4Sch -2
66.7%  *w2SA C
41.7%  n4Sch C
B5 41.67% (21-24)
Sonja en Tilly
25.0%  *n4H -1
75.0%  *n4H +2
0.0%  *ns3S -1
66.7%  *z2H +2
Gespeeld: 14x, 55.95%; tegengespeeld: 10x, 44.16%
 
Paar B2: Cor en Willem: 35.42% (14)
B1 37.50% (1-4)
Henny en Han
41.7%  n3H -1
66.7%  *w2Rt +2
25.0%  n5Rt -2
16.7%  z2SA C
B11 29.17% (5-8)
Diny en Marianne
33.3%  n3Sch -1
41.7%  *o4H -1
33.3%  *o3SA +1
8.3%  z2Sch +2
B9 41.67% (9-12)
Anneke en Duty
16.7%  w3Sch +2
75.0%  w1SA -1
16.7%  *n2SA +1
58.3%  o4H C
B5 20.83% (13-16)
Sonja en Tilly
25.0%  w2H +1
41.7%  w3Sch C
0.0%  *n2H -2
16.7%  *z3Sch +1
B3 39.58% (17-20)
Piet en Henry
33.3%  w1SA C
0.0%  *z5K-Dbl-2
66.7%  *z4K C
58.3%  *n4Sch C
B7 43.75% (21-24)
Henk en Ron
0.0%  n2H +2
58.3%  n4H +1
25.0%  z2Sch +1
91.7%  *o3Rt -2
Gespeeld: 10x, 39.18%; tegengespeeld: 14x, 32.74%
 
Paar B3: Piet en Henry: 56.60% (4)
B10 72.92% (1-4)
Anja en Joke
33.3%  *z1SA -2
91.7%  w5Rt -2
100.0%  *n5Rt -1
66.7%  *z2Sch C
B4 52.08% (5-8)
Ria en Gerti
100.0%  *n3Sch C
58.3%  o4H -1
25.0%  o4H +1
25.0%  *z4Sch -1
B8 47.92% (9-12)
Corry en Frans
33.3%  w2Sch +2
75.0%  w1SA -1
75.0%  *n3SA +1
8.3%  o4H +1
B12 33.33% (13-16)
Lenny en Woet
25.0%  *w3H -1
25.0%  *w4H -1
0.0%  z4Sch C
83.3%  z3Sch +1
B2 60.42% (17-20)
Cor en Willem
66.7%  *w1SA C
100.0%  z5K-Dbl-2
33.3%  z4K C
41.7%  n4Sch C
B13 72.92% (21-24)
Dorrie en Hennie
75.0%  n4H -1
83.3%  *w4Sch -3
75.0%  z2Sch C
58.3%  z2H +1
Gespeeld: 10x, 60.00%; tegengespeeld: 14x, 54.16%
 
Paar B4: Ria en Gerti: 44.10% (10)
B7 29.17% (1-4)
Henk en Ron
0.0%  w2Sch +1
8.3%  w3SA C
75.0%  *n5Rt -2
33.3%  *n3Rt -1
B3 47.92% (5-8)
Piet en Henry
0.0%  n3Sch C
41.7%  *o4H -1
75.0%  *o4H +1
75.0%  z4Sch -1
B1 56.25% (9-12)
Henny en Han
16.7%  *w4Sch -1
100.0%  *w1SA +1
66.7%  n2SA +2
41.7%  *o4H C
B14 29.17% (13-16)
Leo en Trinette
50.0%  o1Sch +1
16.7%  w4Sch C
33.3%  *z3Sch -1
16.7%  *z3Sch +1
B5 45.83% (17-20)
Sonja en Tilly
25.0%  n1K +1
66.7%  *o2Sch +1
50.0%  *o2Sch C
41.7%  n4Sch C
B9 56.25% (21-24)
Anneke en Duty
66.7%  *z2SA C
75.0%  *n4H +2
75.0%  *z2Sch +1
8.3%  o3Rt -2
Gespeeld: 14x, 54.77%; tegengespeeld: 10x, 29.17%
 
Paar B5: Sonja en Tilly: 61.46% (3)
B8 54.17% (1-4)
Corry en Frans
91.7%  *z2H C
91.7%  o5Rt -2
0.0%  w4Sch-Dbl+1
33.3%  *z4Rt -1
B12 52.08% (5-8)
Lenny en Woet
75.0%  n3Sch-Dbl-1
41.7%  *o4H -1
16.7%  *w4H C
75.0%  z2Sch -1
B6 70.83% (9-12)
Riet en John
83.3%  o2H -1
25.0%  w1SA C
75.0%  *n3SA +1
100.0%  w2K C
B2 79.17% (13-16)
Cor en Willem
75.0%  *w2H +1
58.3%  *w3Sch C
100.0%  n2H -2
83.3%  z3Sch +1
B4 54.17% (17-20)
Ria en Gerti
75.0%  *n1K +1
33.3%  o2Sch +1
50.0%  o2Sch C
58.3%  *n4Sch C
B1 58.33% (21-24)
Henny en Han
75.0%  n4H -1
25.0%  n4H +2
100.0%  ns3S -1
33.3%  z2H +2
Gespeeld: 9x, 58.33%; tegengespeeld: 15x, 63.33%
 
Paar B6: Riet en John: 40.97% (13)
B11 12.50% (1-4)
Diny en Marianne
16.7%  w2Sch C
8.3%  w3SA C
25.0%  w4Sch +2
0.0%  *z3Sch -2
B10 60.42% (5-8)
Anja en Joke
66.7%  *n3Sch -1
58.3%  o4H -1
25.0%  o4H +1
91.7%  *z2Sch +2
B5 29.17% (9-12)
Sonja en Tilly
16.7%  *o2H -1
75.0%  *w1SA C
25.0%  n3SA +1
0.0%  *w2K C
B9 60.42% (13-16)
Anneke en Duty
100.0%  *o2SA +1
25.0%  *w3H -1
66.7%  z3Sch -1
50.0%  z3Sch +2
B7 39.58% (17-20)
Henk en Ron
16.7%  *z3K -2
75.0%  o2Sch-Dbl-1
8.3%  o2Sch +1
58.3%  *n4Sch C
B14 43.75% (21-24)
Leo en Trinette
0.0%  *n4H -2
0.0%  *n5H -1
75.0%  *z2Sch +1
100.0%  *n4H C
Gespeeld: 14x, 44.65%; tegengespeeld: 10x, 35.83%
 
Paar B7: Henk en Ron: 65.62% (1)
B4 70.83% (1-4)
Ria en Gerti
100.0%  *w2Sch +1
91.7%  *w3SA C
25.0%  n5Rt -2
66.7%  n3Rt -1
B13 79.17% (5-8)
Dorrie en Hennie
100.0%  *o3SA +1
41.7%  *o4H -1
75.0%  *o4H +1
100.0%  z4Sch -3
B14 60.42% (9-12)
Leo en Trinette
83.3%  o2H -1
100.0%  w1SA -2
0.0%  *z3SA -1
58.3%  o4H C
B8 66.67% (13-16)
Corry en Frans
100.0%  *n3K +1
0.0%  w3SA +1
83.3%  *z2Sch +1
83.3%  *z4Sch C
B6 60.42% (17-20)
Riet en John
83.3%  z3K -2
25.0%  *o2Sch-Dbl-1
91.7%  *o2Sch +1
41.7%  n4Sch C
B2 56.25% (21-24)
Cor en Willem
100.0%  *n2H +2
41.7%  *n4H +1
75.0%  *z2Sch +1
8.3%  o3Rt -2
Gespeeld: 14x, 72.03%; tegengespeeld: 10x, 56.66%
 
Paar B8: Corry en Frans: 41.32% (12)
B5 45.83% (1-4)
Sonja en Tilly
8.3%  z2H C
8.3%  *o5Rt -2
100.0%  *w4Sch-Dbl+1
66.7%  z4Rt -1
B9 27.08% (5-8)
Anneke en Duty
25.0%  *n4Sch -2
0.0%  o4H C
25.0%  o4H +1
58.3%  *z2Sch +1
B3 52.08% (9-12)
Piet en Henry
66.7%  *w2Sch +2
25.0%  *w1SA -1
25.0%  n3SA +1
91.7%  *o4H +1
B7 33.33% (13-16)
Henk en Ron
0.0%  n3K +1
100.0%  *w3SA +1
16.7%  z2Sch +1
16.7%  z4Sch C
B13 29.17% (17-20)
Dorrie en Hennie
25.0%  n1SA C
50.0%  *o4K -1
0.0%  *o3Sch -2
41.7%  n4Sch C
B10 60.42% (21-24)
Anja en Joke
50.0%  n2H C
58.3%  n4H +1
75.0%  z2Sch C
58.3%  z2H +1
Gespeeld: 10x, 52.50%; tegengespeeld: 14x, 33.34%
 
Paar B9: Anneke en Duty: 47.92% (8)
B12 66.67% (1-4)
Lenny en Woet
58.3%  *z2H -1
58.3%  w3SA -1
50.0%  w4Sch +1
100.0%  w3H -2
B8 72.92% (5-8)
Corry en Frans
75.0%  n4Sch -2
100.0%  *o4H C
75.0%  *o4H +1
41.7%  z2Sch +1
B2 58.33% (9-12)
Cor en Willem
83.3%  *w3Sch +2
25.0%  *w1SA -1
83.3%  n2SA +1
41.7%  *o4H C
B6 39.58% (13-16)
Riet en John
0.0%  o2SA +1
75.0%  w3H -1
33.3%  *z3Sch -1
50.0%  *z3Sch +2
B10 6.25% (17-20)
Anja en Joke
0.0%  *n2H -5
16.7%  o3Sch +1
8.3%  o3Sch C
0.0%  *n4Sch -1
B4 43.75% (21-24)
Ria en Gerti
33.3%  z2SA C
25.0%  n4H +2
25.0%  z2Sch +1
91.7%  *o3Rt -2
Gespeeld: 11x, 50.75%; tegengespeeld: 13x, 45.51%
 
Paar B10: Anja en Joke: 51.04% (6)
B3 27.08% (1-4)
Piet en Henry
66.7%  z1SA -2
8.3%  *w5Rt -2
0.0%  n5Rt -1
33.3%  z2Sch C
B6 39.58% (5-8)
Riet en John
33.3%  n3Sch -1
41.7%  *o4H -1
75.0%  *o4H +1
8.3%  z2Sch +2
B11 79.17% (9-12)
Diny en Marianne
100.0%  *w4Sch C
75.0%  *w1SA C
50.0%  n3SA C
91.7%  *o4H +1
B13 27.08% (13-16)
Dorrie en Hennie
25.0%  *o2Sch -1
0.0%  *w3SA -4
66.7%  z4Sch -1
16.7%  z4Sch C
B9 93.75% (17-20)
Anneke en Duty
100.0%  n2H -5
83.3%  *o3Sch +1
91.7%  *o3Sch C
100.0%  n4Sch -1
B8 39.58% (21-24)
Corry en Frans
50.0%  *n2H C
41.7%  *n4H +1
25.0%  *z2Sch C
41.7%  *z2H +1
Gespeeld: 14x, 53.58%; tegengespeeld: 10x, 47.50%
 
Paar B11: Diny en Marianne: 63.89% (2)
B6 87.50% (1-4)
Riet en John
83.3%  *w2Sch C
91.7%  *w3SA C
75.0%  *w4Sch +2
100.0%  z3Sch -2
B2 70.83% (5-8)
Cor en Willem
66.7%  *n3Sch -1
58.3%  o4H -1
66.7%  o3SA +1
91.7%  *z2Sch +2
B10 20.83% (9-12)
Anja en Joke
0.0%  w4Sch C
25.0%  w1SA C
50.0%  *n3SA C
8.3%  o4H +1
B1 45.83% (13-16)
Henny en Han
75.0%  *w3H C
58.3%  *w3Sch C
33.3%  z2Sch C
16.7%  n4Sch C
B14 72.92% (17-20)
Leo en Trinette
50.0%  *n1SA -1
100.0%  o4Sch -3
83.3%  *n2SA +2
58.3%  *n4Sch C
B12 85.42% (21-24)
Lenny en Woet
83.3%  *n3H C
100.0%  w4Sch-Dbl-3
75.0%  *z2Sch +1
83.3%  o4Rt-Dbl-2
Gespeeld: 13x, 72.43%; tegengespeeld: 11x, 53.78%
 
Paar B12: Lenny en Woet: 44.10% (11)
B9 33.33% (1-4)
Anneke en Duty
41.7%  z2H -1
41.7%  *w3SA -1
50.0%  *w4Sch +1
0.0%  *w3H -2
B5 47.92% (5-8)
Sonja en Tilly
25.0%  *n3Sch-Dbl-1
58.3%  o4H -1
83.3%  w4H C
25.0%  *z2Sch -1
B13 35.42% (9-12)
Dorrie en Hennie
50.0%  z2SA -1
50.0%  n1SA C
0.0%  n3SA +2
41.7%  *o4H C
B3 66.67% (13-16)
Piet en Henry
75.0%  w3H -1
75.0%  w4H -1
100.0%  *z4Sch C
16.7%  *z3Sch +1
B1 66.67% (17-20)
Henny en Han
100.0%  *n1K +2
75.0%  o4Sch -2
33.3%  w2SA C
58.3%  *n4Sch C
B11 14.58% (21-24)
Diny en Marianne
16.7%  n3H C
0.0%  *w4Sch-Dbl-3
25.0%  z2Sch +1
16.7%  *o4Rt-Dbl-2
Gespeeld: 12x, 39.59%; tegengespeeld: 12x, 48.61%
 
Paar B13: Dorrie en Hennie: 51.39% (5)
B14 52.08% (1-4)
Leo en Trinette
91.7%  *z2H C
58.3%  w3SA -1
25.0%  w4Sch +2
33.3%  *n3Rt -1
B7 20.83% (5-8)
Henk en Ron
0.0%  o3SA +1
58.3%  o4H -1
25.0%  o4H +1
0.0%  *z4Sch -3
B12 64.58% (9-12)
Lenny en Woet
50.0%  *z2SA -1
50.0%  *n1SA C
100.0%  *n3SA +2
58.3%  o4H C
B10 72.92% (13-16)
Anja en Joke
75.0%  o2Sch -1
100.0%  w3SA -4
33.3%  *z4Sch -1
83.3%  *z4Sch C
B8 70.83% (17-20)
Corry en Frans
75.0%  *n1SA C
50.0%  o4K -1
100.0%  o3Sch -2
58.3%  *n4Sch C
B3 27.08% (21-24)
Piet en Henry
25.0%  *n4H -1
16.7%  w4Sch -3
25.0%  *z2Sch C
41.7%  *z2H +1
Gespeeld: 13x, 51.28%; tegengespeeld: 11x, 51.51%
 
Paar B14: Leo en Trinette: 45.14% (9)
B13 47.92% (1-4)
Dorrie en Hennie
8.3%  z2H C
41.7%  *w3SA -1
75.0%  *w4Sch +2
66.7%  n3Rt -1
B1 29.17% (5-8)
Henny en Han
33.3%  n3Sch -1
41.7%  *o4H -1
0.0%  *o3SA C
41.7%  z3Sch C
B7 39.58% (9-12)
Henk en Ron
16.7%  *o2H -1
0.0%  *w1SA -2
100.0%  z3SA -1
41.7%  *o4H C
B4 70.83% (13-16)
Ria en Gerti
50.0%  *o1Sch +1
83.3%  *w4Sch C
66.7%  z3Sch -1
83.3%  z3Sch +1
B11 27.08% (17-20)
Diny en Marianne
50.0%  n1SA -1
0.0%  *o4Sch -3
16.7%  n2SA +2
41.7%  n4Sch C
B6 56.25% (21-24)
Riet en John
100.0%  n4H -2
100.0%  n5H -1
25.0%  z2Sch +1
0.0%  n4H C
Gespeeld: 10x, 35.01%; tegengespeeld: 14x, 52.39%