menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2021-2022 zitting nr.10 d.d. 08-02-2022


Paar A1: Tineke en Teun: 52.38% (6)
A2 57.14% (1-4)
Peter en Connie
57.1%  *n3SA C
64.3%  o4Sch +1
7.1%  o3SA +2
100.0%  o5SA -3
A6 98.21% (5-8)
Henk en André
92.9%  *o3Sch +2
100.0%  n4H -1
100.0%  z4H -1
100.0%  *w4Sch -1
A14 42.86% (9-12)
Jannie en Gemma
21.4%  z2SA +1
92.9%  n3Sch -1
0.0%  *o3SA -2
57.1%  *o3SA +1
A12 21.43% (13-16)
Kees en Leen
14.3%  w4Sch +1
21.4%  o6SA C
50.0%  w3Sch -1
0.0%  *n4H -3
A4 39.29% (17-20)
Erica en Arnold
28.6%  *o4H-Dbl-2
71.4%  z3H -1
57.1%  n4Sch -1
0.0%  *o6SA-Dbl-1
A10 55.36% (21-24)
Anke en André
57.1%  w4Rt -1
50.0%  *n4H +2
64.3%  *z3SA +3
50.0%  w2Rt -1
Gespeeld: 10x, 45.00%; tegengespeeld: 14x, 57.64%
 
Paar A2: Peter en Connie: 49.70% (9)
A1 42.86% (1-4)
Tineke en Teun
42.9%  n3SA C
35.7%  *o4Sch +1
92.9%  *o3SA +2
0.0%  *o5SA -3
A15 82.14% (5-8)
Lenie en Riet
100.0%  o4Sch -2
71.4%  *n4H +2
78.6%  *z4Sch +1
78.6%  w4Sch -3
A9 41.07% (9-12)
Dick en Mariëtte
28.6%  *n2H -1
71.4%  *n2Sch +2
57.1%  w3Rt +2
7.1%  o3SA +2
A11 35.71% (13-16)
Ria en Wim
50.0%  *w4Sch C
28.6%  *o4SA +2
28.6%  *w4Sch -2
35.7%  n3H -1
A13 58.93% (17-20)
Henk en Rob
28.6%  *o4H-Dbl-2
92.9%  z4H -2
100.0%  *o5H C
14.3%  *o6H -1
A3 37.50% (21-24)
Anneke en Piet
71.4%  *z2Sch C
50.0%  *n4H +2
7.1%  *z3SA C
21.4%  *n3H -1
Gespeeld: 17x, 45.80%; tegengespeeld: 7x, 59.19%
 
Paar A3: Anneke en Piet: 60.71% (1)
A16 75.00% (1-4)
Han en Henny
57.1%  *n3SA C
100.0%  *z4H C
92.9%  o3SA -2
50.0%  w3SA -1
A4 73.21% (5-8)
Erica en Arnold
78.6%  o3Sch C
85.7%  o4Rt-Dbl-2
100.0%  *n3SA +2
28.6%  w4Sch -2
A8 55.36% (9-12)
Inge en Joyce
78.6%  *z1SA +2
71.4%  *n3Sch +1
28.6%  o3SA C
42.9%  o3SA +1
A6 35.71% (13-16)
Henk en André
50.0%  w4Sch C
71.4%  o5SA +1
0.0%  w3Sch C
21.4%  *n4H -2
A12 62.50% (17-20)
Kees en Leen
42.9%  *n3Sch +1
100.0%  *z4H C
42.9%  *n4Sch -1
64.3%  o4H C
A2 62.50% (21-24)
Peter en Connie
28.6%  z2Sch C
50.0%  n4H +2
92.9%  z3SA C
78.6%  n3H -1
Gespeeld: 9x, 68.26%; tegengespeeld: 15x, 56.21%
 
Paar A4: Erica en Arnold: 48.21% (14)
A15 60.71% (1-4)
Lenie en Riet
78.6%  z3SA -1
78.6%  *o4Sch +2
64.3%  *o3SA +1
21.4%  *w3SA -2
A3 26.79% (5-8)
Anneke en Piet
21.4%  *o3Sch C
14.3%  *o4Rt-Dbl-2
0.0%  n3SA +2
71.4%  *w4Sch -2
A13 53.57% (9-12)
Henk en Rob
42.9%  z2Rt C
92.9%  n3Sch -1
21.4%  *w5Rt -1
57.1%  *o3SA +1
A5 51.79% (13-16)
Fred en Jolande
50.0%  w4Sch C
71.4%  w3SA +3
21.4%  *n4Rt -1
64.3%  *n3H -1
A1 60.71% (17-20)
Tineke en Teun
71.4%  o4H-Dbl-2
28.6%  *z3H -1
42.9%  *n4Sch -1
100.0%  o6SA-Dbl-1
A7 35.71% (21-24)
Martin en Yvonne
35.7%  *n3H -1
50.0%  *n4H +2
7.1%  *z3SA C
50.0%  w2Rt -1
Gespeeld: 15x, 39.99%; tegengespeeld: 9x, 61.91%
 
Paar A5: Fred en Jolande: 48.51% (12)
A8 58.93% (1-4)
Inge en Joyce
100.0%  n3H -2
14.3%  z4H -2
35.7%  *o3SA C
85.7%  *o4Sch +1
A10 25.00% (5-8)
Anke en André
57.1%  *o2Sch +2
0.0%  *o5Rt-Dbl-3
21.4%  z4Sch +1
21.4%  *w4Sch -3
A6 37.50% (9-12)
Henk en André
28.6%  *n2H -1
28.6%  *z1H C
7.1%  w3SA +1
85.7%  w5Rt C
A4 48.21% (13-16)
Erica en Arnold
50.0%  *w4Sch C
28.6%  *w3SA +3
78.6%  n4Rt -1
35.7%  n3H -1
A16 69.64% (17-20)
Han en Henny
71.4%  o4H-Dbl-2
85.7%  *z3H +1
92.9%  *n3Sch C
28.6%  o4H +2
A14 51.79% (21-24)
Jannie en Gemma
14.3%  w3K C
50.0%  *n4H +2
64.3%  *z3SA +3
78.6%  o2Sch -2
Gespeeld: 13x, 48.35%; tegengespeeld: 11x, 48.70%
 
Paar A6: Henk en André: 42.86% (15)
A7 32.14% (1-4)
Martin en Yvonne
57.1%  *z3SA C
21.4%  o4Sch +2
35.7%  o3SA +1
14.3%  o5Sch C
A1 1.79% (5-8)
Tineke en Teun
7.1%  o3Sch +2
0.0%  *n4H -1
0.0%  *z4H -1
0.0%  w4Sch -1
A5 62.50% (9-12)
Fred en Jolande
71.4%  n2H -1
71.4%  z1H C
92.9%  *w3SA +1
14.3%  *w5Rt C
A3 64.29% (13-16)
Anneke en Piet
50.0%  *w4Sch C
28.6%  *o5SA +1
100.0%  *w3Sch C
78.6%  n4H -2
A15 48.21% (17-20)
Lenie en Riet
28.6%  *z2SA C
57.1%  o5Rt -1
92.9%  *n3Sch C
14.3%  o5SA +1
A13 48.21% (21-24)
Henk en Rob
0.0%  w3K +1
50.0%  *n4H +2
64.3%  *z3SA +3
78.6%  w3Rt -2
Gespeeld: 12x, 48.22%; tegengespeeld: 12x, 37.49%
 
Paar A7: Martin en Yvonne: 51.19% (8)
A6 67.86% (1-4)
Henk en André
42.9%  z3SA C
78.6%  *o4Sch +2
64.3%  *o3SA +1
85.7%  *o5Sch C
A16 58.93% (5-8)
Han en Henny
57.1%  *o2Sch +2
78.6%  n4H C
78.6%  z3Sch +2
21.4%  *w4Sch -3
A10 33.93% (9-12)
Anke en André
71.4%  z3SA -1
28.6%  n2Sch +2
21.4%  *w3SA -1
14.3%  *o3SA C
A8 35.71% (13-16)
Inge en Joyce
50.0%  w4Sch C
21.4%  o6SA C
50.0%  w4Sch -1
21.4%  *n4H -2
A14 46.43% (17-20)
Jannie en Gemma
0.0%  n4Sch C
92.9%  z4H-Dbl-1
57.1%  n4Sch -1
35.7%  *o4H C
A4 64.29% (21-24)
Erica en Arnold
64.3%  n3H -1
50.0%  n4H +2
92.9%  z3SA C
50.0%  *w2Rt -1
Gespeeld: 10x, 44.99%; tegengespeeld: 14x, 55.62%
 
Paar A8: Inge en Joyce: 55.95% (4)
A5 41.07% (1-4)
Fred en Jolande
0.0%  *n3H -2
85.7%  *z4H -2
64.3%  o3SA C
14.3%  o4Sch +1
A9 75.00% (5-8)
Dick en Mariëtte
92.9%  *o2Sch +3
78.6%  n4H C
57.1%  n1SA +4
71.4%  *w4Sch -2
A3 44.64% (9-12)
Anneke en Piet
21.4%  z1SA +2
28.6%  n3Sch +1
71.4%  *o3SA C
57.1%  *o3SA +1
A7 64.29% (13-16)
Martin en Yvonne
50.0%  *w4Sch C
78.6%  *o6SA C
50.0%  *w4Sch -1
78.6%  n4H -2
A11 73.21% (17-20)
Ria en Wim
92.9%  z3SA -1
42.9%  *o5Rt -1
57.1%  n4Sch -1
100.0%  *o4H +3
A15 37.50% (21-24)
Lenie en Riet
85.7%  *n2SA C
0.0%  *n4H +1
64.3%  *z3SA +3
0.0%  w1SA C
Gespeeld: 14x, 60.71%; tegengespeeld: 10x, 49.29%
 
Paar A9: Dick en Mariëtte: 53.57% (5)
A12 57.14% (1-4)
Kees en Leen
92.9%  *n3SA +1
21.4%  o4Sch +2
64.3%  w5K C
50.0%  o6Sch -1
A8 25.00% (5-8)
Inge en Joyce
7.1%  o2Sch +3
21.4%  *n4H C
42.9%  *n1SA +4
28.6%  w4Sch -2
A2 58.93% (9-12)
Peter en Connie
71.4%  n2H -1
28.6%  n2Sch +2
42.9%  *w3Rt +2
92.9%  *o3SA +2
A14 51.79% (13-16)
Jannie en Gemma
14.3%  *w3Sch +1
78.6%  *o6SA C
78.6%  n4K -1
35.7%  n3H -1
A10 37.50% (17-20)
Anke en André
7.1%  *n4Sch -1
57.1%  o5Rt -1
42.9%  *n4Sch -1
42.9%  o5H C
A16 91.07% (21-24)
Han en Henny
100.0%  *n3H C
100.0%  *z6SA C
64.3%  *z3SA +3
100.0%  w3SA -3
Gespeeld: 12x, 58.35%; tegengespeeld: 12x, 48.81%
 
Paar A10: Anke en André: 59.82% (2)
A11 66.07% (1-4)
Ria en Wim
7.1%  n3SA +1
78.6%  *w5Sch +1
92.9%  *o3SA +2
85.7%  *o4Sch +1
A5 75.00% (5-8)
Fred en Jolande
42.9%  o2Sch +2
100.0%  o5Rt-Dbl-3
78.6%  *z4Sch +1
78.6%  w4Sch -3
A7 66.07% (9-12)
Martin en Yvonne
28.6%  *z3SA -1
71.4%  *n2Sch +2
78.6%  w3SA -1
85.7%  o3SA C
A13 44.64% (13-16)
Henk en Rob
0.0%  w4Sch-DblC
21.4%  o6SA C
92.9%  *n4Rt C
64.3%  *n3H -1
A9 62.50% (17-20)
Dick en Mariëtte
92.9%  n4Sch -1
42.9%  *o5Rt -1
57.1%  n4Sch -1
57.1%  *o5H C
A1 44.64% (21-24)
Tineke en Teun
42.9%  *w4Rt -1
50.0%  n4H +2
35.7%  z3SA +3
50.0%  *w2Rt -1
Gespeeld: 12x, 65.49%; tegengespeeld: 12x, 54.17%
 
Paar A11: Ria en Wim: 48.81% (11)
A10 33.93% (1-4)
Anke en André
92.9%  *n3SA +1
21.4%  w5Sch +1
7.1%  o3SA +2
14.3%  o4Sch +1
A14 53.57% (5-8)
Jannie en Gemma
78.6%  o2Sch +1
50.0%  *n4H +1
57.1%  *z4H C
28.6%  w4Sch -2
A16 71.43% (9-12)
Han en Henny
100.0%  z3SA -4
0.0%  *w3H -2
92.9%  *w3SA +1
92.9%  *o3SA +2
A2 64.29% (13-16)
Peter en Connie
50.0%  w4Sch C
71.4%  o4SA +2
71.4%  w4Sch -2
64.3%  *n3H -1
A8 26.79% (17-20)
Inge en Joyce
7.1%  *z3SA -1
57.1%  o5Rt -1
42.9%  *n4Sch -1
0.0%  o4H +3
A12 42.86% (21-24)
Kees en Leen
35.7%  *n3H -1
50.0%  *n4H +2
64.3%  *z3SA +3
21.4%  *n2H -1
Gespeeld: 13x, 51.65%; tegengespeeld: 11x, 45.45%
 
Paar A12: Kees en Leen: 49.40% (10)
A9 42.86% (1-4)
Dick en Mariëtte
7.1%  n3SA +1
78.6%  *o4Sch +2
35.7%  *w5K C
50.0%  *o6Sch -1
A13 48.21% (5-8)
Henk en Rob
42.9%  o2Sch +2
50.0%  *z4H +1
21.4%  *n2H +3
78.6%  w4Sch -3
A15 32.14% (9-12)
Lenie en Riet
0.0%  z3SA C
57.1%  n2Sch +1
57.1%  *o2SA +3
14.3%  *o3SA C
A1 78.57% (13-16)
Tineke en Teun
85.7%  *w4Sch +1
78.6%  *o6SA C
50.0%  *w3Sch -1
100.0%  n4H -3
A3 37.50% (17-20)
Anneke en Piet
57.1%  n3Sch +1
0.0%  z4H C
57.1%  n4Sch -1
35.7%  *o4H C
A11 57.14% (21-24)
Ria en Wim
64.3%  n3H -1
50.0%  n4H +2
35.7%  z3SA +3
78.6%  n2H -1
Gespeeld: 11x, 50.65%; tegengespeeld: 13x, 48.35%
 
Paar A13: Henk en Rob: 51.79% (7)
A14 64.29% (1-4)
Jannie en Gemma
21.4%  *n5K -1
64.3%  o5Sch C
92.9%  o3SA -2
78.6%  w4H -2
A12 51.79% (5-8)
Kees en Leen
57.1%  *o2Sch +2
50.0%  z4H +1
78.6%  n2H +3
21.4%  *w4Sch -3
A4 46.43% (9-12)
Erica en Arnold
57.1%  *z2Rt C
7.1%  *n3Sch -1
78.6%  w5Rt -1
42.9%  o3SA +1
A10 55.36% (13-16)
Anke en André
100.0%  *w4Sch-DblC
78.6%  *o6SA C
7.1%  n4Rt C
35.7%  n3H -1
A2 41.07% (17-20)
Peter en Connie
71.4%  o4H-Dbl-2
7.1%  *z4H -2
0.0%  o5H C
85.7%  o6H -1
A6 51.79% (21-24)
Henk en André
100.0%  *w3K +1
50.0%  n4H +2
35.7%  z3SA +3
21.4%  *w3Rt -2
Gespeeld: 10x, 47.12%; tegengespeeld: 14x, 55.11%
 
Paar A14: Jannie en Gemma: 48.21% (13)
A13 35.71% (1-4)
Henk en Rob
78.6%  n5K -1
35.7%  *o5Sch C
7.1%  *o3SA -2
21.4%  *w4H -2
A11 46.43% (5-8)
Ria en Wim
21.4%  *o2Sch +1
50.0%  n4H +1
42.9%  z4H C
71.4%  *w4Sch -2
A1 57.14% (9-12)
Tineke en Teun
78.6%  *z2SA +1
7.1%  *n3Sch -1
100.0%  o3SA -2
42.9%  o3SA +1
A9 48.21% (13-16)
Dick en Mariëtte
85.7%  w3Sch +1
21.4%  o6SA C
21.4%  *n4K -1
64.3%  *n3H -1
A7 53.57% (17-20)
Martin en Yvonne
100.0%  *n4Sch C
7.1%  *z4H-Dbl-1
42.9%  *n4Sch -1
64.3%  o4H C
A5 48.21% (21-24)
Fred en Jolande
85.7%  *w3K C
50.0%  n4H +2
35.7%  z3SA +3
21.4%  *o2Sch -2
Gespeeld: 14x, 41.82%; tegengespeeld: 10x, 57.15%
 
Paar A15: Lenie en Riet: 56.25% (3)
A4 39.29% (1-4)
Erica en Arnold
21.4%  *z3SA -1
21.4%  o4Sch +2
35.7%  o3SA +1
78.6%  w3SA -2
A2 17.86% (5-8)
Peter en Connie
0.0%  *o4Sch -2
28.6%  n4H +2
21.4%  z4Sch +1
21.4%  *w4Sch -3
A12 67.86% (9-12)
Kees en Leen
100.0%  *z3SA C
42.9%  *n2Sch +1
42.9%  o2SA +3
85.7%  o3SA C
A16 98.21% (13-16)
Han en Henny
100.0%  w3Sch C
100.0%  o3SA +2
92.9%  *n2Rt +2
100.0%  *n3H C
A6 51.79% (17-20)
Henk en André
71.4%  z2SA C
42.9%  *o5Rt -1
7.1%  n3Sch C
85.7%  *o5SA +1
A8 62.50% (21-24)
Inge en Joyce
14.3%  n2SA C
100.0%  n4H +1
35.7%  z3SA +3
100.0%  *w1SA C
Gespeeld: 10x, 60.72%; tegengespeeld: 14x, 53.06%
 
Paar A16: Han en Henny: 22.62% (16)
A3 25.00% (1-4)
Anneke en Piet
42.9%  n3SA C
0.0%  z4H C
7.1%  *o3SA -2
50.0%  *w3SA -1
A7 41.07% (5-8)
Martin en Yvonne
42.9%  o2Sch +2
21.4%  *n4H C
21.4%  *z3Sch +2
78.6%  w4Sch -3
A11 28.57% (9-12)
Ria en Wim
0.0%  *z3SA -4
100.0%  w3H -2
7.1%  w3SA +1
7.1%  o3SA +2
A15 1.79% (13-16)
Lenie en Riet
0.0%  *w3Sch C
0.0%  *o3SA +2
7.1%  n2Rt +2
0.0%  n3H C
A5 30.36% (17-20)
Fred en Jolande
28.6%  *o4H-Dbl-2
14.3%  z3H +1
7.1%  n3Sch C
71.4%  *o4H +2
A9 8.93% (21-24)
Dick en Mariëtte
0.0%  n3H C
0.0%  z6SA C
35.7%  z3SA +3
0.0%  *w3SA -3
Gespeeld: 10x, 19.99%; tegengespeeld: 14x, 24.49%