menu

BC Brogilo

Scores Openingsdrive 2021 zitting nr.1 d.d. 07-09-2021


Paar A12: Klaas en Magda: 73.44% (1)
A9 54.17% (1-4)
Martin en Yvonne
41.7%  n1SA +2
58.3%  z2Rt C
37.5%  n2K +1
79.2%  *o3Sch +1
A5 66.67% (5-8)
? en ?
50.0%  w2Sch +2
91.7%  w3Rt -1
45.8%  o3SA -2
79.2%  w1SA -1
A7 92.71% (9-12)
Marianne en Diny
100.0%  *o3SA +1
70.8%  n4H -2
100.0%  n3H-Dbl-3
100.0%  *o3SA +1
A3 72.92% (13-16)
Anneke en Piet
95.8%  *n3Sch +1
54.2%  *z2Sch C
75.0%  o2H -1
66.7%  *z3K +1
A1 75.00% (17-20)
Anke en André
95.8%  *n6H +1
75.0%  *z2Sch +2
75.0%  *n3SA C
54.2%  *z5K C
A11 79.17% (21-24)
Lenny en Woet
100.0%  *o5K-DblC
87.5%  n4H C
54.2%  z3K C
75.0%  *o4Sch-Dbl-2
Gespeeld: 12x, 80.91%; tegengespeeld: 12x, 65.98%
 
Paar A6: Fred en Jolande: 59.55% (2)
A11 44.79% (1-4)
Lenny en Woet
83.3%  *n3SA C
20.8%  w2H -1
8.3%  w3Rt C
66.7%  w2SA -1
A10 77.08% (5-8)
Iet en Tine
91.7%  w3SA -1
91.7%  o3Sch -1
45.8%  o3SA -2
79.2%  w1SA -1
A5 35.42% (9-12)
? en ?
62.5%  n4Rt-Dbl-2
25.0%  n4H -1
20.8%  z4Sch -1
33.3%  *w2Sch +1
A9 80.21% (13-16)
Martin en Yvonne
100.0%  *o4H C
75.0%  n2H -1
58.3%  *o2H C
87.5%  n1SA -1
A7 52.08% (17-20)
Marianne en Diny
25.0%  *n3SA +1
75.0%  *z3Sch +1
8.3%  *n3Rt C
100.0%  *n3SA +1
A3 67.71% (21-24)
Anneke en Piet
100.0%  *z5H +1
62.5%  *z4H +1
91.7%  o4H -2
16.7%  *z3H +3
Gespeeld: 11x, 60.22%; tegengespeeld: 13x, 58.98%
 
Paar A1: Anke en André: 52.08% (3)
A2 64.58% (1-4)
Gemma en André
83.3%  *z3SA C
75.0%  *n3Sch C
50.0%  w3Rt -1
50.0%  *z4H -1
A7 20.83% (5-8)
Marianne en Diny
0.0%  w3SA +3
29.2%  o3Sch C
25.0%  *z3Sch +1
29.2%  w1SA C
A4 63.54% (9-12)
Erica en Arnold
16.7%  w5K +1
75.0%  *n3H -1
66.7%  *z5Sch -2
95.8%  o1SA +1
A11 78.12% (13-16)
Lenny en Woet
95.8%  *n3Sch +1
25.0%  *z2Rt -1
91.7%  *n1SA C
100.0%  w2SA -3
A12 25.00% (17-20)
Klaas en Magda
4.2%  n6H +1
25.0%  z2Sch +2
25.0%  n3SA C
45.8%  z5K C
A5 60.42% (21-24)
? en ?
66.7%  o6K-Dbl-2
0.0%  *n6H-Dbl-1
91.7%  o5H -2
83.3%  *n5H +1
Gespeeld: 11x, 60.98%; tegengespeeld: 13x, 44.56%
 
Paar A10: Iet en Tine: 49.83% (4)
A3 45.83% (1-4)
Anneke en Piet
79.2%  z3SA -1
79.2%  *o3H -1
8.3%  n3SA +2
16.7%  *o4Sch-Dbl-2
A6 22.92% (5-8)
Fred en Jolande
8.3%  *w3SA -1
8.3%  *o3Sch -1
54.2%  *o3SA -2
20.8%  *w1SA -1
A11 50.00% (9-12)
Lenny en Woet
0.0%  *o4H -2
25.0%  n4H -1
83.3%  *w5K C
91.7%  *o3SA C
A4 56.25% (13-16)
Erica en Arnold
41.7%  n4Sch -1
75.0%  n3H -1
37.5%  n1SA -1
70.8%  *o3Sch -1
A9 47.92% (17-20)
Martin en Yvonne
50.0%  n4H +3
75.0%  *w2H -2
50.0%  n4K +2
16.7%  z5K +1
A8 76.04% (21-24)
Teun en Tineke
50.0%  o6K -3
62.5%  *n4H +1
91.7%  o4H -2
100.0%  *z5H-Dbl+1
Gespeeld: 13x, 51.60%; tegengespeeld: 11x, 47.74%
 
Paar A3: Anneke en Piet: 48.09% (5)
A10 54.17% (1-4)
Iet en Tine
20.8%  *z3SA -1
20.8%  o3H -1
91.7%  *n3SA +2
83.3%  o4Sch-Dbl-2
A4 41.67% (5-8)
Erica en Arnold
12.5%  o4Sch C
29.2%  w3Sch C
45.8%  o3SA -2
79.2%  w1SA -1
A8 58.33% (9-12)
Teun en Tineke
16.7%  w5K +1
100.0%  o5K -2
91.7%  o3SA -2
25.0%  o2SA +2
A12 27.08% (13-16)
Klaas en Magda
4.2%  n3Sch +1
45.8%  z2Sch C
25.0%  *o2H -1
33.3%  z3K +1
A2 75.00% (17-20)
Gemma en André
100.0%  n7H -1
91.7%  *o4K -1
62.5%  n2SA +1
45.8%  z5K C
A6 32.29% (21-24)
Fred en Jolande
0.0%  z5H +1
37.5%  z4H +1
8.3%  *o4H -2
83.3%  z3H +3
Gespeeld: 5x, 47.50%; tegengespeeld: 19x, 48.24%
 
Paar A4: Erica en Arnold: 46.53% (6)
A7 50.00% (1-4)
Marianne en Diny
83.3%  *z3SA C
0.0%  *z4Rt-Dbl-2
79.2%  w3Rt -2
37.5%  o3Sch C
A3 58.33% (5-8)
Anneke en Piet
87.5%  *o4Sch C
70.8%  *w3Sch C
54.2%  *o3SA -2
20.8%  *w1SA -1
A1 36.46% (9-12)
Anke en André
83.3%  *w5K +1
25.0%  n3H -1
33.3%  z5Sch -2
4.2%  *o1SA +1
A10 43.75% (13-16)
Iet en Tine
58.3%  *n4Sch -1
25.0%  *n3H -1
62.5%  *n1SA -1
29.2%  o3Sch -1
A5 32.29% (17-20)
? en ?
29.2%  n3SA +4
25.0%  z3Sch +1
4.2%  n3SA +1
70.8%  *w4Sch-Dbl-1
A9 58.33% (21-24)
Martin en Yvonne
87.5%  *z5H C
62.5%  *n5H C
0.0%  o4H C
83.3%  *n4H +2
Gespeeld: 15x, 56.93%; tegengespeeld: 9x, 29.18%
 
Paar A7: Marianne en Diny: 46.35% (7)
A4 50.00% (1-4)
Erica en Arnold
16.7%  z3SA C
100.0%  z4Rt-Dbl-2
20.8%  *w3Rt -2
62.5%  *o3Sch C
A1 79.17% (5-8)
Anke en André
100.0%  *w3SA +3
70.8%  *o3Sch C
75.0%  z3Sch +1
70.8%  *w1SA C
A12 7.29% (9-12)
Klaas en Magda
0.0%  o3SA +1
29.2%  *n4H -2
0.0%  *n3H-Dbl-3
0.0%  o3SA +1
A8 40.62% (13-16)
Teun en Tineke
79.2%  *n2Sch +1
54.2%  *n2H C
16.7%  o2H +2
12.5%  *z3H -1
A6 47.92% (17-20)
Fred en Jolande
75.0%  n3SA +1
25.0%  z3Sch +1
91.7%  n3Rt C
0.0%  n3SA +1
A2 53.12% (21-24)
Gemma en André
75.0%  *z4H C
62.5%  *n4H +1
25.0%  *n3Sch -1
50.0%  *n4H +1
Gespeeld: 14x, 50.89%; tegengespeeld: 10x, 40.01%
 
Paar A8: Teun en Tineke: 43.06% (8)
A5 5.21% (1-4)
? en ?
16.7%  n3SA C
0.0%  *w4H-Dbl-3
0.0%  *w4Rt-Dbl-2
4.2%  z4H C
A9 68.75% (5-8)
Martin en Yvonne
91.7%  o4Sch -1
4.2%  w3Sch +1
100.0%  *z4Sch C
79.2%  w1SA -1
A3 41.67% (9-12)
Anneke en Piet
83.3%  *w5K +1
0.0%  *o5K -2
8.3%  *o3SA -2
75.0%  *o2SA +2
A7 59.38% (13-16)
Marianne en Diny
20.8%  n2Sch +1
45.8%  n2H C
83.3%  *o2H +2
87.5%  z3H -1
A11 59.38% (17-20)
Lenny en Woet
50.0%  z5H +2
25.0%  z2Sch +2
62.5%  n2SA +1
100.0%  n4SA-Dbl-2
A10 23.96% (21-24)
Iet en Tine
50.0%  *o6K -3
37.5%  n4H +1
8.3%  *o4H -2
0.0%  z5H-Dbl+1
Gespeeld: 10x, 40.82%; tegengespeeld: 14x, 44.65%
 
Paar A2: Gemma en André: 41.67% (9)
A1 35.42% (1-4)
Anke en André
16.7%  z3SA C
25.0%  n3Sch C
50.0%  *w3Rt -1
50.0%  z4H -1
A11 57.29% (5-8)
Lenny en Woet
33.3%  *w2K +2
95.8%  *w3Sch +1
29.2%  *o2SA -3
70.8%  *w1SA C
A9 55.21% (9-12)
Martin en Yvonne
70.8%  w4K +2
29.2%  *n4H -2
54.2%  w3K +1
66.7%  w2H +1
A5 30.21% (13-16)
? en ?
45.8%  o2H +1
0.0%  *z3Rt -2
25.0%  o2H +1
50.0%  *z2K +1
A3 25.00% (17-20)
Anneke en Piet
0.0%  *n7H -1
8.3%  o4K -1
37.5%  *n2SA +1
54.2%  *z5K C
A7 46.88% (21-24)
Marianne en Diny
25.0%  z4H C
37.5%  n4H +1
75.0%  n3Sch -1
50.0%  n4H +1
Gespeeld: 11x, 40.91%; tegengespeeld: 13x, 42.31%
 
Paar A9: Martin en Yvonne: 39.24% (10)
A12 45.83% (1-4)
Klaas en Magda
58.3%  *n1SA +2
41.7%  *z2Rt C
62.5%  *n2K +1
20.8%  o3Sch +1
A8 31.25% (5-8)
Teun en Tineke
8.3%  *o4Sch -1
95.8%  *w3Sch +1
0.0%  z4Sch C
20.8%  *w1SA -1
A2 44.79% (9-12)
Gemma en André
29.2%  *w4K +2
70.8%  n4H -2
45.8%  *w3K +1
33.3%  *w2H +1
A6 19.79% (13-16)
Fred en Jolande
0.0%  o4H C
25.0%  *n2H -1
41.7%  o2H C
12.5%  *n1SA -1
A10 52.08% (17-20)
Iet en Tine
50.0%  *n4H +3
25.0%  w2H -2
50.0%  *n4K +2
83.3%  *z5K +1
A4 41.67% (21-24)
Erica en Arnold
12.5%  z5H C
37.5%  n5H C
100.0%  *o4H C
16.7%  n4H +2
Gespeeld: 15x, 47.77%; tegengespeeld: 9x, 25.00%
 
Paar A11: Lenny en Woet: 38.54% (11)
A6 55.21% (1-4)
Fred en Jolande
16.7%  n3SA C
79.2%  *w2H -1
91.7%  *w3Rt C
33.3%  *w2SA -1
A2 42.71% (5-8)
Gemma en André
66.7%  w2K +2
4.2%  w3Sch +1
70.8%  o2SA -3
29.2%  w1SA C
A10 50.00% (9-12)
Iet en Tine
100.0%  o4H -2
75.0%  *n4H -1
16.7%  w5K C
8.3%  o3SA C
A1 21.88% (13-16)
Anke en André
4.2%  n3Sch +1
75.0%  z2Rt -1
8.3%  n1SA C
0.0%  *w2SA -3
A8 40.62% (17-20)
Teun en Tineke
50.0%  *z5H +2
75.0%  *z2Sch +2
37.5%  *n2SA +1
0.0%  *n4SA-Dbl-2
A12 20.83% (21-24)
Klaas en Magda
0.0%  o5K-DblC
12.5%  *n4H C
45.8%  *z3K C
25.0%  o4Sch-Dbl-2
Gespeeld: 11x, 45.45%; tegengespeeld: 13x, 32.70%