menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2019-2020 zitting nr.3 d.d. 24-09-2019


Paar B1: Jannie en Martha: 57.08% (2)
B2 60.00% (1-4)
Marian en Jelly
20.0%  *n2SA C
40.0%  w2Sch -1
80.0%  *n3SA +2
100.0%  o1SA -2
B7 50.00% (5-8)
Bouwina en Henny
0.0%  *n6H -1
40.0%  *n3Sch +2
60.0%  w6H -1
100.0%  o4H -2
B4 37.50% (9-12)
Francina en Han
10.0%  *z2K -1
100.0%  *z3SA C
0.0%  o5Rt-Dbl-1
40.0%  w3Sch -1
B11 57.50% (13-16)
Tine en Iet
80.0%  o2Sch -2
20.0%  w3H -1
80.0%  w3Sch -2
50.0%  *z4Sch -2
B12 75.00% (17-20)
Joke en Lenie
80.0%  z4H -4
100.0%  *w1Sch C
20.0%  z3Sch -2
100.0%  *o3Rt C
B5 62.50% (21-24)
Dick en Rob
80.0%  *z3SA +3
20.0%  *z3H -1
50.0%  *n2H +1
100.0%  *n4Sch C
Gespeeld: 13x, 57.69%; tegengespeeld: 11x, 56.36%
 
Paar B2: Marian en Jelly: 56.67% (3)
B1 40.00% (1-4)
Jannie en Martha
80.0%  n2SA C
60.0%  *w2Sch -1
20.0%  n3SA +2
0.0%  *o1SA -2
B11 65.00% (5-8)
Tine en Iet
10.0%  n6H C
90.0%  z3Sch +1
60.0%  *o3SA +1
100.0%  *o4H C
B9 75.00% (9-12)
Marjan en Ina
70.0%  *n2Sch +1
60.0%  *z3SA -1
80.0%  *n6K-Dbl+1
90.0%  w2SA -3
B5 45.00% (13-16)
Dick en Rob
60.0%  *z2SA C
50.0%  w3H -2
20.0%  o1SA +2
50.0%  *n3H -2
B3 62.50% (17-20)
Martin en Yvonne
50.0%  w4Rt +1
100.0%  *z3SA +1
30.0%  o3K +1
70.0%  o1SA -3
B7 52.50% (21-24)
Bouwina en Henny
70.0%  z3SA +2
30.0%  z2H +1
50.0%  n2H +1
60.0%  n4Sch -1
Gespeeld: 10x, 64.00%; tegengespeeld: 14x, 51.43%
 
Paar B3: Martin en Yvonne: 47.50% (8)
B10 50.00% (1-4)
Cor en Willem
100.0%  *n3SA +1
20.0%  *z4H -1
0.0%  *n3H +2
80.0%  *z3Sch -1
B4 40.00% (5-8)
Francina en Han
60.0%  *z4H +2
80.0%  *z4Sch +1
0.0%  o3SA +2
20.0%  o2H C
B8 57.50% (9-12)
Hedwig en Marga
70.0%  *n3Sch C
60.0%  *z3SA -1
100.0%  w5Sch-Dbl-6
0.0%  w3Sch +1
B12 37.50% (13-16)
Joke en Lenie
0.0%  n3SA C
50.0%  *w3H-Dbl-1
100.0%  z3Rt -3
0.0%  z3Sch C
B2 37.50% (17-20)
Marian en Jelly
50.0%  *w4Rt +1
0.0%  z3SA +1
70.0%  *o3K +1
30.0%  *o1SA -3
B6 62.50% (21-24)
Duty en Rob
70.0%  z3SA +2
30.0%  z2H +1
50.0%  n2H +1
100.0%  n4Sch -2
Gespeeld: 12x, 55.83%; tegengespeeld: 12x, 39.17%
 
Paar B4: Francina en Han: 43.33% (11)
B7 40.00% (1-4)
Bouwina en Henny
20.0%  *n2SA C
60.0%  w3Sch -2
20.0%  *n4H C
60.0%  w3H +2
B3 60.00% (5-8)
Martin en Yvonne
40.0%  z4H +2
20.0%  z4Sch +1
100.0%  *o3SA +2
80.0%  *o2H C
B1 62.50% (9-12)
Jannie en Martha
90.0%  z2K -1
0.0%  z3SA C
100.0%  *o5Rt-Dbl-1
60.0%  *w3Sch -1
B10 40.00% (13-16)
Cor en Willem
10.0%  *z2Sch -1
90.0%  *z3K +1
40.0%  w2Sch +1
20.0%  o3K +1
B5 35.00% (17-20)
Dick en Rob
0.0%  z5K -1
40.0%  z3H +1
20.0%  n3H -2
80.0%  *o2K C
B9 22.50% (21-24)
Marjan en Ina
0.0%  *z3SA C
0.0%  w5Rt C
50.0%  *n2H +1
40.0%  *n4Sch -1
Gespeeld: 12x, 54.17%; tegengespeeld: 12x, 32.50%
 
Paar B5: Dick en Rob: 49.58% (7)
B8 67.50% (1-4)
Hedwig en Marga
60.0%  *n3Rt +1
100.0%  *n4H C
100.0%  *z3SA +3
10.0%  w4H C
B12 42.50% (5-8)
Joke en Lenie
10.0%  n6H C
40.0%  z4Sch C
80.0%  *o5H C
40.0%  *o4H -1
B6 30.00% (9-12)
Duty en Rob
70.0%  *n2Sch +1
10.0%  *z3SA -2
20.0%  o5Rt-Dbl-2
20.0%  w3Sch C
B2 55.00% (13-16)
Marian en Jelly
40.0%  z2SA C
50.0%  *w3H -2
80.0%  *o1SA +2
50.0%  n3H -2
B4 65.00% (17-20)
Francina en Han
100.0%  *z5K -1
60.0%  *z3H +1
80.0%  *n3H -2
20.0%  o2K C
B1 37.50% (21-24)
Jannie en Martha
20.0%  z3SA +3
80.0%  z3H -1
50.0%  n2H +1
0.0%  n4Sch C
Gespeeld: 12x, 69.17%; tegengespeeld: 12x, 30.00%
 
Paar B6: Duty en Rob: 56.25% (4)
B11 52.50% (1-4)
Tine en Iet
80.0%  *n2SA +1
80.0%  w4Sch-Dbl-2
40.0%  *z3SA +1
10.0%  w4H C
B10 75.00% (5-8)
Cor en Willem
40.0%  *n3SA +2
100.0%  *z5Sch +1
100.0%  w6H-Dbl-2
60.0%  o4H -1
B5 70.00% (9-12)
Dick en Rob
30.0%  n2Sch +1
90.0%  z3SA -2
80.0%  *o5Rt-Dbl-2
80.0%  *w3Sch C
B9 75.00% (13-16)
Marjan en Ina
60.0%  *w1SA C
100.0%  *w2H C
40.0%  *o2K +1
100.0%  z4Sch -3
B7 27.50% (17-20)
Bouwina en Henny
0.0%  w5Rt C
40.0%  *n2SA +1
0.0%  o4K +1
70.0%  o3SA -3
B3 37.50% (21-24)
Martin en Yvonne
30.0%  *z3SA +2
70.0%  *z2H +1
50.0%  *n2H +1
0.0%  *n4Sch -2
Gespeeld: 14x, 57.86%; tegengespeeld: 10x, 54.00%
 
Paar B7: Bouwina en Henny: 61.25% (1)
B4 60.00% (1-4)
Francina en Han
80.0%  n2SA C
40.0%  *w3Sch -2
80.0%  n4H C
40.0%  *w3H +2
B1 50.00% (5-8)
Jannie en Martha
100.0%  n6H -1
60.0%  n3Sch +2
40.0%  *w6H -1
0.0%  *o4H -2
B12 67.50% (9-12)
Joke en Lenie
70.0%  *n2Sch +1
60.0%  *z3SA -1
50.0%  *n6K +1
90.0%  o3SA -3
B8 70.00% (13-16)
Hedwig en Marga
10.0%  *z3Rt -1
90.0%  *z4K C
100.0%  w6SA -3
80.0%  *z2Sch C
B6 72.50% (17-20)
Duty en Rob
100.0%  *w5Rt C
60.0%  n2SA +1
100.0%  *o4K +1
30.0%  *o3SA -3
B2 47.50% (21-24)
Marian en Jelly
30.0%  *z3SA +2
70.0%  *z2H +1
50.0%  *n2H +1
40.0%  *n4Sch -1
Gespeeld: 17x, 52.94%; tegengespeeld: 7x, 81.43%
 
Paar B8: Hedwig en Marga: 32.50% (12)
B5 32.50% (1-4)
Dick en Rob
40.0%  n3Rt +1
0.0%  n4H C
0.0%  z3SA +3
90.0%  *w4H C
B9 42.50% (5-8)
Marjan en Ina
20.0%  *z4H +1
10.0%  *z2Sch +2
80.0%  w6H -2
60.0%  o4H -1
B3 42.50% (9-12)
Martin en Yvonne
30.0%  n3Sch C
40.0%  z3SA -1
0.0%  *w5Sch-Dbl-6
100.0%  *w3Sch +1
B7 30.00% (13-16)
Bouwina en Henny
90.0%  z3Rt -1
10.0%  z4K C
0.0%  *w6SA -3
20.0%  z2Sch C
B11 30.00% (17-20)
Tine en Iet
50.0%  *w4Rt +1
20.0%  n3SA C
20.0%  z3Sch -2
30.0%  *o1SA -3
B10 17.50% (21-24)
Cor en Willem
0.0%  z3SA +4
0.0%  n2H +2
50.0%  n2H +1
20.0%  n2Sch +1
Gespeeld: 8x, 37.50%; tegengespeeld: 16x, 30.00%
 
Paar B9: Marjan en Ina: 44.17% (10)
B12 30.00% (1-4)
Joke en Lenie
20.0%  *n2SA C
0.0%  *z4H-Dbl-1
60.0%  *n4H +1
40.0%  o2SA +3
B8 57.50% (5-8)
Hedwig en Marga
80.0%  z4H +1
90.0%  z2Sch +2
20.0%  *w6H -2
40.0%  *o4H -1
B2 25.00% (9-12)
Marian en Jelly
30.0%  n2Sch +1
40.0%  z3SA -1
20.0%  n6K-Dbl+1
10.0%  *w2SA -3
B6 25.00% (13-16)
Duty en Rob
40.0%  w1SA C
0.0%  w2H C
60.0%  o2K +1
0.0%  *z4Sch -3
B10 50.00% (17-20)
Cor en Willem
80.0%  *z6K -2
20.0%  w2Sch -1
30.0%  o4K C
70.0%  o1SA -3
B4 77.50% (21-24)
Francina en Han
100.0%  z3SA C
100.0%  *w5Rt C
50.0%  n2H +1
60.0%  n4Sch -1
Gespeeld: 9x, 36.67%; tegengespeeld: 15x, 48.67%
 
Paar B10: Cor en Willem: 55.83% (5)
B3 50.00% (1-4)
Martin en Yvonne
0.0%  n3SA +1
80.0%  z4H -1
100.0%  n3H +2
20.0%  z3Sch -1
B6 25.00% (5-8)
Duty en Rob
60.0%  n3SA +2
0.0%  z5Sch +1
0.0%  *w6H-Dbl-2
40.0%  *o4H -1
B11 67.50% (9-12)
Tine en Iet
90.0%  n3Sch -1
90.0%  n4Sch -2
50.0%  n6K +1
40.0%  *o3SA -2
B4 60.00% (13-16)
Francina en Han
90.0%  z2Sch -1
10.0%  z3K +1
60.0%  *w2Sch +1
80.0%  *o3K +1
B9 50.00% (17-20)
Marjan en Ina
20.0%  z6K -2
80.0%  *w2Sch -1
70.0%  *o4K C
30.0%  *o1SA -3
B8 82.50% (21-24)
Hedwig en Marga
100.0%  *z3SA +4
100.0%  *n2H +2
50.0%  *n2H +1
80.0%  *n2Sch +1
Gespeeld: 12x, 60.83%; tegengespeeld: 12x, 50.83%
 
Paar B11: Tine en Iet: 45.83% (9)
B6 47.50% (1-4)
Duty en Rob
20.0%  n2SA +1
20.0%  *w4Sch-Dbl-2
60.0%  z3SA +1
90.0%  *w4H C
B2 35.00% (5-8)
Marian en Jelly
90.0%  *n6H C
10.0%  *z3Sch +1
40.0%  o3SA +1
0.0%  o4H C
B10 32.50% (9-12)
Cor en Willem
10.0%  *n3Sch -1
10.0%  *n4Sch -2
50.0%  *n6K +1
60.0%  o3SA -2
B1 42.50% (13-16)
Jannie en Martha
20.0%  *o2Sch -2
80.0%  *w3H -1
20.0%  *w3Sch -2
50.0%  z4Sch -2
B8 70.00% (17-20)
Hedwig en Marga
50.0%  w4Rt +1
80.0%  *n3SA C
80.0%  *z3Sch -2
70.0%  o1SA -3
B12 47.50% (21-24)
Joke en Lenie
60.0%  *z4Sch +2
40.0%  o2Sch -1
50.0%  *n2H +1
40.0%  *n4Sch -1
Gespeeld: 15x, 47.33%; tegengespeeld: 9x, 43.33%
 
Paar B12: Joke en Lenie: 50.00% (6)
B9 70.00% (1-4)
Marjan en Ina
80.0%  n2SA C
100.0%  z4H-Dbl-1
40.0%  n4H +1
60.0%  *o2SA +3
B5 57.50% (5-8)
Dick en Rob
90.0%  *n6H C
60.0%  *z4Sch C
20.0%  o5H C
60.0%  o4H -1
B7 32.50% (9-12)
Bouwina en Henny
30.0%  n2Sch +1
40.0%  z3SA -1
50.0%  n6K +1
10.0%  *o3SA -3
B3 62.50% (13-16)
Martin en Yvonne
100.0%  *n3SA C
50.0%  w3H-Dbl-1
0.0%  *z3Rt -3
100.0%  *z3Sch C
B1 25.00% (17-20)
Jannie en Martha
20.0%  *z4H -4
0.0%  w1Sch C
80.0%  *z3Sch -2
0.0%  o3Rt C
B11 52.50% (21-24)
Tine en Iet
40.0%  z4Sch +2
60.0%  *o2Sch -1
50.0%  n2H +1
60.0%  n4Sch -1
Gespeeld: 10x, 58.00%; tegengespeeld: 14x, 44.29%