menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2018-2019 zitting nr.26 d.d. 02-04-2019


Paar A1: Peter en Elly: 53.57% (7)
A2 17.86% (1-4)
Inge en Jack
0.0%  w4H-DblC
0.0%  *n4Sch -2
0.0%  o4Rt-DblC
71.4%  o3Sch +2
A6 62.50% (5-8)
André en Gemma
78.6%  *o3SA +1
0.0%  *o3SA -1
71.4%  *o3H -1
100.0%  *o3SA +3
A14 58.93% (9-12)
André en Anke
0.0%  *o2Sch -4
100.0%  n4Sch -1
85.7%  *w6SA C
50.0%  *w3SA +1
A12 69.64% (13-16)
Har en Gerry
57.1%  *n3SA +1
78.6%  w4H +1
57.1%  *n1SA +2
85.7%  w6H -2
A4 50.00% (17-20)
Aad en Jos
35.7%  *o4H +2
92.9%  n3SA -3
57.1%  *w3Rt -1
14.3%  *o1SA C
A10 62.50% (21-24)
Anneke en Piet
78.6%  *n5H C
42.9%  w3K C
35.7%  o2SA -1
92.9%  *n2SA C
Gespeeld: 15x, 51.90%; tegengespeeld: 9x, 56.36%
 
Paar A2: Inge en Jack: 54.17% (6)
A1 82.14% (1-4)
Peter en Elly
100.0%  *w4H-DblC
100.0%  n4Sch -2
100.0%  *o4Rt-DblC
28.6%  *o3Sch +2
A15 94.64% (5-8)
Martin en Yvonne
92.9%  w4H -2
85.7%  *n3Sch -1
100.0%  *z4H C
100.0%  w3Rt +1
A9 50.00% (9-12)
Piet en Henk
28.6%  *z3H-Dbl-1
64.3%  *z2Sch +1
92.9%  w6Sch -1
14.3%  w4Sch +1
A11 46.43% (13-16)
Erica en Arnold
42.9%  z3SA +1
71.4%  *w4H +2
14.3%  n1SA +3
57.1%  *w6H -1
A13 33.93% (17-20)
Cees en Kees
35.7%  *w4H +2
0.0%  *o3H-Dbl-5
14.3%  *w2H -2
85.7%  *w2Sch +1
A3 17.86% (21-24)
Henk en Rob
28.6%  o4Sch -2
7.1%  w3SA C
35.7%  w1SA -1
0.0%  *n3K -3
Gespeeld: 14x, 55.10%; tegengespeeld: 10x, 52.87%
 
Paar A3: Henk en Rob: 54.46% (5)
A16 67.86% (1-4)
Dick en Mariëtte
100.0%  *z4Sch C
85.7%  *n1Sch +2
71.4%  *n3H -1
14.3%  o4Sch +1
A4 57.14% (5-8)
Aad en Jos
92.9%  w4H -2
21.4%  o2SA C
57.1%  *z3Sch +1
57.1%  o3SA +1
A8 28.57% (9-12)
Tineke en Teun
28.6%  *n3H -2
14.3%  w2H -1
57.1%  o4Sch +1
14.3%  o4Sch +1
A6 17.86% (13-16)
André en Gemma
0.0%  *z2SA +2
0.0%  *n4Sch-Dbl-3
71.4%  *z3Sch +1
0.0%  w4H +1
A12 73.21% (17-20)
Har en Gerry
100.0%  *n4K -3
35.7%  *n3SA -2
57.1%  *z2H C
100.0%  o4Sch -1
A2 82.14% (21-24)
Inge en Jack
71.4%  *o4Sch -2
92.9%  *w3SA C
64.3%  *w1SA -1
100.0%  n3K -3
Gespeeld: 14x, 59.69%; tegengespeeld: 10x, 47.14%
 
Paar A4: Aad en Jos: 42.86% (15)
A15 28.57% (1-4)
Martin en Yvonne
21.4%  *w5H-Dbl-1
64.3%  n1Sch +1
0.0%  n3H C
28.6%  *w3Sch +2
A3 42.86% (5-8)
Henk en Rob
7.1%  *w4H -2
78.6%  *o2SA C
42.9%  z3Sch +1
42.9%  *o3SA +1
A13 48.21% (9-12)
Cees en Kees
14.3%  z2H +1
35.7%  n2Sch +1
57.1%  *w5SA C
85.7%  *w4Sch +1
A5 42.86% (13-16)
Ab en Coby
14.3%  *n3SA C
28.6%  w4H +2
42.9%  *z2Sch C
85.7%  w6H -2
A1 50.00% (17-20)
Peter en Elly
64.3%  o4H +2
7.1%  *n3SA -3
42.9%  w3Rt -1
85.7%  o1SA C
A7 44.64% (21-24)
Sjaan en Ina
42.9%  w4Sch-Dbl-2
7.1%  w3SA C
35.7%  w2SA -1
92.9%  *n2SA C
Gespeeld: 11x, 43.51%; tegengespeeld: 13x, 42.32%
 
Paar A5: Ab en Coby: 57.74% (3)
A8 58.93% (1-4)
Tineke en Teun
85.7%  *w4H C
64.3%  n2Sch C
57.1%  z4Sch -2
28.6%  *o3Sch +2
A10 53.57% (5-8)
Anneke en Piet
35.7%  *o4H -1
42.9%  *o3K C
57.1%  z3Sch C
78.6%  *o3SA +2
A6 87.50% (9-12)
André en Gemma
71.4%  *n2H C
100.0%  *n3Sch +1
92.9%  w6SA -1
85.7%  o4Sch C
A4 57.14% (13-16)
Aad en Jos
85.7%  n3SA C
71.4%  *w4H +2
57.1%  z2Sch C
14.3%  *w6H -2
A16 37.50% (17-20)
Dick en Mariëtte
14.3%  o4H +3
64.3%  *n3SA -1
14.3%  *z2H -2
57.1%  w2Sch C
A14 51.79% (21-24)
André en Anke
78.6%  *n5H C
28.6%  w2SA C
78.6%  w2SA -2
21.4%  *z3Rt -2
Gespeeld: 13x, 54.40%; tegengespeeld: 11x, 61.68%
 
Paar A6: André en Gemma: 47.02% (10)
A7 51.79% (1-4)
Sjaan en Ina
28.6%  *z4Sch -2
85.7%  *n2Sch +1
21.4%  w4K +1
71.4%  o3Sch +2
A1 37.50% (5-8)
Peter en Elly
21.4%  o3SA +1
100.0%  o3SA -1
28.6%  o3H -1
0.0%  o3SA +3
A5 12.50% (9-12)
Ab en Coby
28.6%  n2H C
0.0%  n3Sch +1
7.1%  *w6SA -1
14.3%  *o4Sch C
A3 82.14% (13-16)
Henk en Rob
100.0%  z2SA +2
100.0%  n4Sch-Dbl-3
28.6%  z3Sch +1
100.0%  *w4H +1
A15 57.14% (17-20)
Martin en Yvonne
64.3%  o4H +2
64.3%  *z3Sch -1
85.7%  w2H -2
14.3%  w2Sch +1
A13 41.07% (21-24)
Cees en Kees
7.1%  w3Sch -1
78.6%  *z3Rt C
35.7%  w2SA -1
42.9%  *z3Rt -1
Gespeeld: 8x, 52.69%; tegengespeeld: 16x, 44.19%
 
Paar A7: Sjaan en Ina: 54.76% (4)
A6 48.21% (1-4)
André en Gemma
71.4%  z4Sch -2
14.3%  n2Sch +1
78.6%  *w4K +1
28.6%  *o3Sch +2
A16 55.36% (5-8)
Dick en Mariëtte
57.1%  *w4H C
100.0%  n2H -4
21.4%  *o3H -2
42.9%  *w3SA +1
A10 51.79% (9-12)
Anneke en Piet
71.4%  z3H -2
35.7%  z3Sch C
85.7%  *w6SA C
14.3%  *w4Sch C
A8 58.93% (13-16)
Tineke en Teun
57.1%  *n3SA +1
78.6%  w4H +1
14.3%  w2K C
85.7%  w6H -2
A14 58.93% (17-20)
André en Anke
85.7%  *o4H +3
92.9%  n3SA -3
14.3%  *w2H -2
42.9%  *w2Sch C
A4 55.36% (21-24)
Aad en Jos
57.1%  *w4Sch-Dbl-2
92.9%  *w3SA C
64.3%  *w2SA -1
7.1%  n2SA C
Gespeeld: 14x, 53.06%; tegengespeeld: 10x, 57.14%
 
Paar A8: Tineke en Teun: 59.52% (1)
A5 41.07% (1-4)
Ab en Coby
14.3%  w4H C
35.7%  *n2Sch C
42.9%  *z4Sch -2
71.4%  o3Sch +2
A9 67.86% (5-8)
Piet en Henk
78.6%  *w3SA +1
78.6%  *o1SA +1
100.0%  *o3H C
14.3%  *w5Rt C
A3 71.43% (9-12)
Henk en Rob
71.4%  n3H -2
85.7%  *w2H -1
42.9%  *o4Sch +1
85.7%  *o4Sch +1
A7 41.07% (13-16)
Sjaan en Ina
42.9%  n3SA +1
21.4%  *w4H +1
85.7%  *w2K C
14.3%  *w6H -2
A11 73.21% (17-20)
Erica en Arnold
85.7%  *o4H +3
64.3%  n5K -2
100.0%  z3H -3
42.9%  *w2Sch C
A15 62.50% (21-24)
Martin en Yvonne
7.1%  w4Sch -1
78.6%  *z3Rt C
100.0%  o2Sch -4
64.3%  *z2Rt C
Gespeeld: 16x, 59.83%; tegengespeeld: 8x, 58.93%
 
Paar A9: Piet en Henk: 47.32% (9)
A12 32.14% (1-4)
Har en Gerry
57.1%  w5H -1
35.7%  *n1Sch +1
21.4%  o4K +1
14.3%  w4Sch +1
A8 32.14% (5-8)
Tineke en Teun
21.4%  w3SA +1
21.4%  o1SA +1
0.0%  o3H C
85.7%  w5Rt C
A2 50.00% (9-12)
Inge en Jack
71.4%  z3H-Dbl-1
35.7%  z2Sch +1
7.1%  *w6Sch -1
85.7%  *w4Sch +1
A14 55.36% (13-16)
André en Anke
42.9%  z3SA +1
21.4%  *w4H +1
71.4%  *w2H -1
85.7%  *w4H C
A10 48.21% (17-20)
Anneke en Piet
64.3%  w4H +2
85.7%  *z2Sch C
28.6%  w2Rt C
14.3%  o2Sch +1
A16 66.07% (21-24)
Dick en Mariëtte
100.0%  *n4H +2
100.0%  o4Sch -2
0.0%  w1SA C
64.3%  *z2Rt C
Gespeeld: 9x, 61.89%; tegengespeeld: 15x, 38.57%
 
Paar A10: Anneke en Piet: 44.05% (14)
A11 37.50% (1-4)
Erica en Arnold
21.4%  *w5H-Dbl-1
14.3%  n2Sch +1
28.6%  n3H -1
85.7%  *o4Sch +1
A5 46.43% (5-8)
Ab en Coby
64.3%  o4H -1
57.1%  o3K C
42.9%  *z3Sch C
21.4%  o3SA +2
A7 48.21% (9-12)
Sjaan en Ina
28.6%  *z3H -2
64.3%  *z3Sch C
14.3%  w6SA C
85.7%  w4Sch C
A13 42.86% (13-16)
Cees en Kees
100.0%  *n3SA +2
28.6%  w4H +2
0.0%  *z2Sch -1
42.9%  w4H -1
A9 51.79% (17-20)
Piet en Henk
35.7%  *w4H +2
14.3%  z2Sch C
71.4%  *w2Rt C
85.7%  *o2Sch +1
A1 37.50% (21-24)
Peter en Elly
21.4%  n5H C
57.1%  *w3K C
64.3%  *o2SA -1
7.1%  n2SA C
Gespeeld: 12x, 54.76%; tegengespeeld: 12x, 33.33%
 
Paar A11: Erica en Arnold: 49.40% (8)
A10 62.50% (1-4)
Anneke en Piet
78.6%  w5H-Dbl-1
85.7%  *n2Sch +1
71.4%  *n3H -1
14.3%  o4Sch +1
A14 48.21% (5-8)
André en Anke
64.3%  w4H -1
57.1%  w3Rt C
14.3%  *z3Sch -1
57.1%  o3SA +1
A16 51.79% (9-12)
Dick en Mariëtte
71.4%  z3H -2
35.7%  z2Sch +1
85.7%  *w6SA C
14.3%  *w4Sch C
A2 53.57% (13-16)
Inge en Jack
57.1%  *z3SA +1
28.6%  w4H +2
85.7%  *n1SA +3
42.9%  w6H -1
A8 26.79% (17-20)
Tineke en Teun
14.3%  o4H +3
35.7%  *n5K -2
0.0%  *z3H -3
57.1%  w2Sch C
A12 53.57% (21-24)
Har en Gerry
57.1%  *n4H C
57.1%  o4Sch -1
78.6%  w2SA -2
21.4%  *z3Rt -2
Gespeeld: 11x, 48.04%; tegengespeeld: 13x, 50.55%
 
Paar A12: Har en Gerry: 44.35% (13)
A9 67.86% (1-4)
Piet en Henk
42.9%  *w5H -1
64.3%  n1Sch +1
78.6%  *o4K +1
85.7%  *w4Sch +1
A13 39.29% (5-8)
Cees en Kees
0.0%  *n2Sch-Dbl-4
57.1%  w3Rt C
78.6%  *n3Sch +2
21.4%  o3SA +2
A15 55.36% (9-12)
Martin en Yvonne
71.4%  n2H -2
71.4%  z2Sch C
28.6%  *o3Rt C
50.0%  *w3SA +1
A1 30.36% (13-16)
Peter en Elly
42.9%  n3SA +1
21.4%  *w4H +1
42.9%  n1SA +2
14.3%  *w6H -2
A3 26.79% (17-20)
Henk en Rob
0.0%  n4K -3
64.3%  n3SA -2
42.9%  z2H C
0.0%  *o4Sch -1
A11 46.43% (21-24)
Erica en Arnold
42.9%  n4H C
42.9%  *o4Sch -1
21.4%  *w2SA -2
78.6%  z3Rt -2
Gespeeld: 12x, 38.70%; tegengespeeld: 12x, 50.01%
 
Paar A13: Cees en Kees: 58.33% (2)
A14 55.36% (1-4)
André en Anke
42.9%  *z4Sch -1
35.7%  *n2Sch C
71.4%  *n4H -1
71.4%  o3Sch +2
A12 60.71% (5-8)
Har en Gerry
100.0%  n2Sch-Dbl-4
42.9%  *w3Rt C
21.4%  n3Sch +2
78.6%  *o3SA +2
A4 51.79% (9-12)
Aad en Jos
85.7%  *z2H +1
64.3%  *n2Sch +1
42.9%  w5SA C
14.3%  w4Sch +1
A10 57.14% (13-16)
Anneke en Piet
0.0%  n3SA +2
71.4%  *w4H +2
100.0%  z2Sch -1
57.1%  *w4H -1
A2 66.07% (17-20)
Inge en Jack
64.3%  w4H +2
100.0%  o3H-Dbl-5
85.7%  w2H -2
14.3%  w2Sch +1
A6 58.93% (21-24)
André en Gemma
92.9%  *w3Sch -1
21.4%  z3Rt C
64.3%  *w2SA -1
57.1%  z3Rt -1
Gespeeld: 11x, 64.29%; tegengespeeld: 13x, 53.29%
 
Paar A14: André en Anke: 45.24% (11)
A13 44.64% (1-4)
Cees en Kees
57.1%  z4Sch -1
64.3%  n2Sch C
28.6%  n4H -1
28.6%  *o3Sch +2
A11 51.79% (5-8)
Erica en Arnold
35.7%  *w4H -1
42.9%  *w3Rt C
85.7%  z3Sch -1
42.9%  *o3SA +1
A1 41.07% (9-12)
Peter en Elly
100.0%  o2Sch -4
0.0%  *n4Sch -1
14.3%  w6SA C
50.0%  w3SA +1
A9 44.64% (13-16)
Piet en Henk
57.1%  *z3SA +1
78.6%  w4H +1
28.6%  w2H -1
14.3%  w4H C
A7 41.07% (17-20)
Sjaan en Ina
14.3%  o4H +3
7.1%  *n3SA -3
85.7%  w2H -2
57.1%  w2Sch C
A5 48.21% (21-24)
Ab en Coby
21.4%  n5H C
71.4%  *w2SA C
21.4%  *w2SA -2
78.6%  z3Rt -2
Gespeeld: 9x, 34.12%; tegengespeeld: 15x, 51.91%
 
Paar A15: Martin en Yvonne: 45.24% (11)
A4 71.43% (1-4)
Aad en Jos
78.6%  w5H-Dbl-1
35.7%  *n1Sch +1
100.0%  *n3H C
71.4%  w3Sch +2
A2 5.36% (5-8)
Inge en Jack
7.1%  *w4H -2
14.3%  n3Sch -1
0.0%  z4H C
0.0%  *w3Rt +1
A12 44.64% (9-12)
Har en Gerry
28.6%  *n2H -2
28.6%  *z2Sch C
71.4%  o3Rt C
50.0%  w3SA +1
A16 69.64% (13-16)
Dick en Mariëtte
57.1%  *n3SA +1
78.6%  w4H +1
100.0%  *n1SA +4
42.9%  w6H -1
A6 42.86% (17-20)
André en Gemma
35.7%  *o4H +2
35.7%  z3Sch -1
14.3%  *w2H -2
85.7%  *w2Sch +1
A8 37.50% (21-24)
Tineke en Teun
92.9%  *w4Sch -1
21.4%  z3Rt C
0.0%  *o2Sch -4
35.7%  z2Rt C
Gespeeld: 13x, 45.05%; tegengespeeld: 11x, 45.45%
 
Paar A16: Dick en Mariëtte: 41.96% (16)
A3 32.14% (1-4)
Henk en Rob
0.0%  z4Sch C
14.3%  n1Sch +2
28.6%  n3H -1
85.7%  *o4Sch +1
A7 44.64% (5-8)
Sjaan en Ina
42.9%  w4H C
0.0%  *n2H -4
78.6%  o3H -2
57.1%  w3SA +1
A11 48.21% (9-12)
Erica en Arnold
28.6%  *z3H -2
64.3%  *z2Sch +1
14.3%  w6SA C
85.7%  w4Sch C
A15 30.36% (13-16)
Martin en Yvonne
42.9%  n3SA +1
21.4%  *w4H +1
0.0%  n1SA +4
57.1%  *w6H -1
A5 62.50% (17-20)
Ab en Coby
85.7%  *o4H +3
35.7%  n3SA -1
85.7%  z2H -2
42.9%  *w2Sch C
A9 33.93% (21-24)
Piet en Henk
0.0%  n4H +2
0.0%  *o4Sch -2
100.0%  *w1SA C
35.7%  z2Rt C
Gespeeld: 10x, 48.57%; tegengespeeld: 14x, 37.25%