menu

BC Brogilo

Scores Competitie 2018-2019 zitting nr.19 d.d. 12-02-2019


Paar A1: Cees en Kees: 55.06% (5)
A2 50.00% (1-4)
Yvonne en Martin
7.1%  w4Sch +2
78.6%  w4Sch +1
71.4%  *z2Rt +1
42.9%  *z4H -1
A6 66.07% (5-8)
Tineke en Teun
85.7%  *o3SA +2
85.7%  *o2Sch +1
78.6%  Pas
14.3%  *o2Sch -2
A14 64.29% (9-12)
Inge en Joyce
14.3%  *w4H-Dbl-1
64.3%  z3SA C
78.6%  *o3Sch C
100.0%  n4H-Dbl-1
A12 42.86% (13-16)
Erica en Arnold
50.0%  *n4H +1
14.3%  *n3Sch -2
64.3%  *n4H C
42.9%  *n4Sch +2
A4 80.36% (17-20)
Henny en Bouwina
71.4%  *o3SA C
71.4%  *w2Rt +1
100.0%  n5K +1
78.6%  *o4H -1
A10 26.79% (21-24)
André en Anke
0.0%  o4H +2
14.3%  *z3SA -1
7.1%  o3SA C
85.7%  *n3SA +2
Gespeeld: 16x, 55.36%; tegengespeeld: 7x, 51.01%
 
Paar A2: Yvonne en Martin: 48.51% (10)
A1 50.00% (1-4)
Cees en Kees
92.9%  *w4Sch +2
21.4%  *w4Sch +1
28.6%  z2Rt +1
57.1%  z4H -1
A15 75.00% (5-8)
Ria en Wim
85.7%  o3SA C
85.7%  *z1SA +2
100.0%  w1SA -3
28.6%  *n3H -2
A9 32.14% (9-12)
Ab en Coby
35.7%  o4H -1
35.7%  *z3SA C
42.9%  *n4K -1
14.3%  *n2H C
A11 28.57% (13-16)
Hans en Hannie
50.0%  n4H +1
28.6%  *w3Rt -1
35.7%  n4H C
0.0%  z6H C
A13 53.57% (17-20)
Sjaan en Ina
71.4%  *w3SA C
21.4%  *w3SA -2
42.9%  z3SA +2
78.6%  *o4H -1
A3 51.79% (21-24)
Anneke en Piet
35.7%  o4H C
85.7%  *n2H +2
71.4%  w3Rt C
14.3%  *n5Rt -1
Gespeeld: 13x, 47.81%; tegengespeeld: 11x, 49.35%
 
Paar A3: Anneke en Piet: 52.68% (8)
A16 25.00% (1-4)
Mariëtte en Dick
7.1%  o4Sch +2
0.0%  w4Sch +3
50.0%  *z3Rt -1
42.9%  *z4H -1
A4 78.57% (5-8)
Henny en Bouwina
85.7%  o3SA C
57.1%  *z1SA C
71.4%  *n1SA +2
100.0%  *n2SA C
A8 42.86% (9-12)
Henk en Piet
35.7%  w4H -1
7.1%  *z3SA -1
71.4%  w3H -1
57.1%  *n3H C
A6 57.14% (13-16)
Tineke en Teun
50.0%  *n4H +1
71.4%  o2SA -1
64.3%  *n4H C
42.9%  *n4Sch +2
A12 64.29% (17-20)
Erica en Arnold
64.3%  o3Rt +1
50.0%  o3SA -1
71.4%  *z3SA +3
71.4%  w4H-Dbl-1
A2 48.21% (21-24)
Yvonne en Martin
64.3%  *o4H C
14.3%  n2H +2
28.6%  *w3Rt C
85.7%  n5Rt -1
Gespeeld: 13x, 54.39%; tegengespeeld: 11x, 50.64%
 
Paar A4: Henny en Bouwina: 31.85% (16)
A15 28.57% (1-4)
Ria en Wim
28.6%  *w4Sch C
21.4%  *w4Sch +1
50.0%  z3Rt -1
14.3%  *w3Sch -1
A3 21.43% (5-8)
Anneke en Piet
14.3%  *o3SA C
42.9%  z1SA C
28.6%  n1SA +2
0.0%  n2SA C
A13 37.50% (9-12)
Sjaan en Ina
0.0%  n4Sch C
28.6%  z3SA +1
78.6%  *o2Sch +1
42.9%  n3H C
A5 23.21% (13-16)
Peter en Elly
50.0%  *n4H +1
0.0%  o2SA C
0.0%  *z3SA -2
42.9%  *z4H +2
A1 19.64% (17-20)
Cees en Kees
28.6%  o3SA C
28.6%  w2Rt +1
0.0%  *n5K +1
21.4%  o4H -1
A7 60.71% (21-24)
Jos en Jack
35.7%  o4H C
14.3%  *n2SA -1
92.9%  o3SA -1
100.0%  *n4Rt-Dbl+1
Gespeeld: 11x, 33.13%; tegengespeeld: 13x, 30.78%
 
Paar A5: Peter en Elly: 67.26% (1)
A8 57.14% (1-4)
Henk en Piet
28.6%  *o4Sch C
64.3%  *w4Sch +2
78.6%  *w3Sch C
57.1%  z4H -1
A10 58.93% (5-8)
André en Anke
85.7%  *o3SA +2
28.6%  *o3Sch -1
78.6%  Pas
42.9%  *o3Sch -1
A6 66.07% (9-12)
Tineke en Teun
64.3%  *n3Sch C
71.4%  *z3SA +1
71.4%  w3H -1
57.1%  *n3H C
A4 76.79% (13-16)
Henny en Bouwina
50.0%  n4H +1
100.0%  *o2SA C
100.0%  z3SA -2
57.1%  z4H +2
A16 78.57% (17-20)
Mariëtte en Dick
100.0%  o6Rt -2
50.0%  w2SA -1
92.9%  *z3SA +4
71.4%  w4H -2
A14 66.07% (21-24)
Inge en Joyce
100.0%  *n2Sch +1
64.3%  *n3H C
28.6%  o3Sch +1
71.4%  *n3SA +1
Gespeeld: 14x, 67.86%; tegengespeeld: 9x, 65.07%
 
Paar A6: Tineke en Teun: 40.18% (13)
A7 51.79% (1-4)
Jos en Jack
71.4%  o4Sch C
35.7%  w4Sch +2
0.0%  *n3K -5
100.0%  w4Sch -2
A1 33.93% (5-8)
Cees en Kees
14.3%  o3SA +2
14.3%  o2Sch +1
21.4%  Pas
85.7%  o2Sch -2
A5 33.93% (9-12)
Peter en Elly
35.7%  n3Sch C
28.6%  z3SA +1
28.6%  *w3H -1
42.9%  n3H C
A3 42.86% (13-16)
Anneke en Piet
50.0%  n4H +1
28.6%  *o2SA -1
35.7%  n4H C
57.1%  n4Sch +2
A15 48.21% (17-20)
Ria en Wim
64.3%  w4K C
0.0%  o3SA +1
28.6%  *z3SA +1
100.0%  w5H -3
A13 30.36% (21-24)
Sjaan en Ina
71.4%  *z3Sch -1
42.9%  *z2SA C
7.1%  o3SA C
0.0%  *n5Rt -3
Gespeeld: 7x, 28.59%; tegengespeeld: 16x, 46.43%
 
Paar A7: Jos en Jack: 65.77% (2)
A6 48.21% (1-4)
Tineke en Teun
28.6%  *o4Sch C
64.3%  *w4Sch +2
100.0%  n3K -5
0.0%  *w4Sch -2
A16 67.86% (5-8)
Mariëtte en Dick
85.7%  *o3SA +2
71.4%  *o2Sch C
14.3%  *w1SA -2
100.0%  n3H-Dbl-3
A10 82.14% (9-12)
André en Anke
92.9%  n4Sch -1
92.9%  z3SA -1
100.0%  *o3Sch +1
42.9%  n3H C
A8 73.21% (13-16)
Henk en Piet
50.0%  *n4H +1
100.0%  o3SA -2
100.0%  *n4H +1
42.9%  *n4Sch +2
A14 83.93% (17-20)
Inge en Joyce
100.0%  *o3SA +1
85.7%  *w1SA +2
71.4%  z3SA +1
78.6%  *w3SA -1
A4 39.29% (21-24)
Henny en Bouwina
64.3%  *o4H C
85.7%  n2SA -1
7.1%  *o3SA -1
0.0%  n4Rt-Dbl+1
Gespeeld: 15x, 59.53%; tegengespeeld: 9x, 76.20%
 
Paar A8: Henk en Piet: 42.56% (11)
A5 42.86% (1-4)
Peter en Elly
71.4%  o4Sch C
35.7%  w4Sch +2
21.4%  w3Sch C
42.9%  *z4H -1
A9 33.93% (5-8)
Ab en Coby
14.3%  *o3SA C
0.0%  *o3Sch -2
78.6%  Pas
42.9%  *o3Sch -1
A3 57.14% (9-12)
Anneke en Piet
64.3%  *w4H -1
92.9%  z3SA -1
28.6%  *w3H -1
42.9%  n3H C
A7 26.79% (13-16)
Jos en Jack
50.0%  n4H +1
0.0%  *o3SA -2
0.0%  n4H +1
57.1%  n4Sch +2
A11 46.43% (17-20)
Hans en Hannie
14.3%  *o5Rt -1
21.4%  *w3SA -2
71.4%  z3SA +1
78.6%  *w4H -1
A15 48.21% (21-24)
Ria en Wim
57.1%  o3H +1
64.3%  *n2H +1
42.9%  o1SA +2
28.6%  *n2Rt +2
Gespeeld: 12x, 33.35%; tegengespeeld: 11x, 49.35%
 
Paar A9: Ab en Coby: 61.31% (3)
A12 64.29% (1-4)
Erica en Arnold
35.7%  w4Sch +1
78.6%  w5Sch C
100.0%  o5Sch -3
42.9%  *z4H -1
A8 66.07% (5-8)
Henk en Piet
85.7%  o3SA C
100.0%  o3Sch -2
21.4%  Pas
57.1%  o3Sch -1
A2 67.86% (9-12)
Yvonne en Martin
64.3%  *o4H -1
64.3%  z3SA C
57.1%  n4K -1
85.7%  n2H C
A14 62.50% (13-16)
Inge en Joyce
50.0%  n4H +1
28.6%  *w3Rt -1
71.4%  n3H +1
100.0%  n2Sch +4
A10 73.21% (17-20)
André en Anke
28.6%  w3SA C
100.0%  o3SA -3
92.9%  *z3SA +4
71.4%  w4H -2
A16 33.93% (21-24)
Mariëtte en Dick
14.3%  o4H +1
14.3%  *z3Sch -1
57.1%  w2SA C
50.0%  *z3SA C
Gespeeld: 6x, 48.83%; tegengespeeld: 17x, 68.06%
 
Paar A10: André en Anke: 40.77% (12)
A11 50.00% (1-4)
Hans en Hannie
0.0%  *o3SA -1
21.4%  *w4Sch +1
78.6%  *o3Sch C
100.0%  z4H-Dbl-1
A5 41.07% (5-8)
Peter en Elly
14.3%  o3SA +2
71.4%  o3Sch -1
21.4%  Pas
57.1%  o3Sch -1
A7 17.86% (9-12)
Jos en Jack
7.1%  *n4Sch -1
7.1%  *z3SA -1
0.0%  o3Sch +1
57.1%  *n3H C
A13 35.71% (13-16)
Sjaan en Ina
50.0%  *n4H +1
35.7%  w1SA C
14.3%  *n4H -1
42.9%  *n4Sch +2
A9 26.79% (17-20)
Ab en Coby
71.4%  *w3SA C
0.0%  *o3SA -3
7.1%  z3SA +4
28.6%  *w4H -2
A1 73.21% (21-24)
Cees en Kees
100.0%  *o4H +2
85.7%  z3SA -1
92.9%  *o3SA C
14.3%  n3SA +2
Gespeeld: 14x, 40.81%; tegengespeeld: 9x, 42.84%
 
Paar A11: Hans en Hannie: 53.57% (7)
A10 50.00% (1-4)
André en Anke
100.0%  o3SA -1
78.6%  w4Sch +1
21.4%  o3Sch C
0.0%  *z4H-Dbl-1
A14 41.07% (5-8)
Inge en Joyce
50.0%  o3SA +1
42.9%  *z3K -1
57.1%  w1SA -1
14.3%  *n3H -3
A16 23.21% (9-12)
Mariëtte en Dick
35.7%  z2Sch +1
28.6%  z3SA +1
28.6%  *w2H -1
0.0%  n3H-DblC
A2 71.43% (13-16)
Yvonne en Martin
50.0%  *n4H +1
71.4%  w3Rt -1
64.3%  *n4H C
100.0%  *z6H C
A8 53.57% (17-20)
Henk en Piet
85.7%  o5Rt -1
78.6%  w3SA -2
28.6%  *z3SA +1
21.4%  w4H -1
A12 82.14% (21-24)
Erica en Arnold
85.7%  o4H-Dbl-1
100.0%  *z2SA +3
92.9%  o3SA -1
50.0%  *z3SA C
Gespeeld: 10x, 47.87%; tegengespeeld: 14x, 57.65%
 
Paar A12: Erica en Arnold: 35.42% (15)
A9 35.71% (1-4)
Ab en Coby
64.3%  *w4Sch +1
21.4%  *w5Sch C
0.0%  *o5Sch -3
57.1%  z4H -1
A13 32.14% (5-8)
Sjaan en Ina
50.0%  o3SA +1
0.0%  *z5K -3
21.4%  Pas
57.1%  o2Sch -1
A15 33.93% (9-12)
Ria en Wim
92.9%  n4Sch -1
0.0%  z3SA +2
0.0%  n1SA +3
42.9%  n2H +1
A1 57.14% (13-16)
Cees en Kees
50.0%  n4H +1
85.7%  n3Sch -2
35.7%  n4H C
57.1%  n4Sch +2
A3 35.71% (17-20)
Anneke en Piet
35.7%  *o3Rt +1
50.0%  *o3SA -1
28.6%  z3SA +3
28.6%  *w4H-Dbl-1
A11 17.86% (21-24)
Hans en Hannie
14.3%  *o4H-Dbl-1
0.0%  z2SA +3
7.1%  *o3SA -1
50.0%  z3SA C
Gespeeld: 9x, 24.60%; tegengespeeld: 14x, 43.36%
 
Paar A13: Sjaan en Ina: 59.23% (4)
A14 44.64% (1-4)
Inge en Joyce
35.7%  o4Sch +1
14.3%  *n5K-Dbl-2
85.7%  o3Sch -2
42.9%  *z4H -1
A12 67.86% (5-8)
Erica en Arnold
50.0%  *o3SA +1
100.0%  z5K -3
78.6%  Pas
42.9%  *o2Sch -1
A4 62.50% (9-12)
Henny en Bouwina
100.0%  *n4Sch C
71.4%  *z3SA +1
21.4%  o2Sch +1
57.1%  *n3H C
A10 64.29% (13-16)
André en Anke
50.0%  n4H +1
64.3%  *w1SA C
85.7%  n4H -1
57.1%  n4Sch +2
A2 46.43% (17-20)
Yvonne en Martin
28.6%  w3SA C
78.6%  w3SA -2
57.1%  *z3SA +2
21.4%  o4H -1
A6 69.64% (21-24)
Tineke en Teun
28.6%  z3Sch -1
57.1%  z2SA C
92.9%  *o3SA C
100.0%  n5Rt -3
Gespeeld: 10x, 59.29%; tegengespeeld: 13x, 57.68%
 
Paar A14: Inge en Joyce: 39.58% (14)
A13 55.36% (1-4)
Sjaan en Ina
64.3%  *o4Sch +1
85.7%  n5K-Dbl-2
14.3%  *o3Sch -2
57.1%  z4H -1
A11 58.93% (5-8)
Hans en Hannie
50.0%  *o3SA +1
57.1%  z3K -1
42.9%  *w1SA -1
85.7%  n3H -3
A1 35.71% (9-12)
Cees en Kees
85.7%  w4H-Dbl-1
35.7%  *z3SA C
21.4%  o3Sch C
0.0%  *n4H-Dbl-1
A9 37.50% (13-16)
Ab en Coby
50.0%  *n4H +1
71.4%  w3Rt -1
28.6%  *n3H +1
0.0%  *n2Sch +4
A7 16.07% (17-20)
Jos en Jack
0.0%  o3SA +1
14.3%  w1SA +2
28.6%  *z3SA +1
21.4%  w3SA -1
A5 33.93% (21-24)
Peter en Elly
0.0%  n2Sch +1
35.7%  n3H C
71.4%  *o3Sch +1
28.6%  n3SA +1
Gespeeld: 11x, 35.07%; tegengespeeld: 13x, 43.39%
 
Paar A15: Ria en Wim: 54.17% (6)
A4 71.43% (1-4)
Henny en Bouwina
71.4%  w4Sch C
78.6%  w4Sch +1
50.0%  *z3Rt -1
85.7%  w3Sch -1
A2 25.00% (5-8)
Yvonne en Martin
14.3%  *o3SA C
14.3%  z1SA +2
0.0%  *w1SA -3
71.4%  n3H -2
A12 66.07% (9-12)
Erica en Arnold
7.1%  *n4Sch -1
100.0%  *z3SA +2
100.0%  *n1SA +3
57.1%  *n2H +1
A16 58.93% (13-16)
Mariëtte en Dick
50.0%  *n4H +1
35.7%  o1SA C
64.3%  *n4H C
85.7%  *n4H +3
A6 51.79% (17-20)
Tineke en Teun
35.7%  *w4K C
100.0%  *o3SA +1
71.4%  z3SA +1
0.0%  *w5H -3
A8 51.79% (21-24)
Henk en Piet
42.9%  *o3H +1
35.7%  n2H +1
57.1%  *o1SA +2
71.4%  n2Rt +2
Gespeeld: 15x, 50.95%; tegengespeeld: 9x, 59.51%
 
Paar A16: Mariëtte en Dick: 52.08% (9)
A3 75.00% (1-4)
Anneke en Piet
92.9%  *o4Sch +2
100.0%  *w4Sch +3
50.0%  z3Rt -1
57.1%  z4H -1
A7 32.14% (5-8)
Jos en Jack
14.3%  o3SA +2
28.6%  o2Sch C
85.7%  w1SA -2
0.0%  *n3H-Dbl-3
A11 76.79% (9-12)
Hans en Hannie
64.3%  *z2Sch +1
71.4%  *z3SA +1
71.4%  w2H -1
100.0%  *n3H-DblC
A15 41.07% (13-16)
Ria en Wim
50.0%  n4H +1
64.3%  *o1SA C
35.7%  n4H C
14.3%  n4H +3
A5 21.43% (17-20)
Peter en Elly
0.0%  *o6Rt -2
50.0%  *w2SA -1
7.1%  z3SA +4
28.6%  *w4H -2
A9 66.07% (21-24)
Ab en Coby
85.7%  *o4H +1
85.7%  z3Sch -1
42.9%  *w2SA C
50.0%  z3SA C
Gespeeld: 12x, 58.34%; tegengespeeld: 12x, 45.83%